Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0022(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0431/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0431/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2006 - 6.32
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0600

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

6.32. Θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή [COM(2006)0084 - C6-0256/2006 - 2006/0022(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (A6-0431/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 32)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0600)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0600)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου