Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 14. prosince 2006 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii – Zelená kniha – Biomasa a biopaliva – Pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení * (rozprava)
 4.In memoriam
 5.Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování
 6.Hlasování
  
6.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie – Rozpočtový rok 2007, pozměněný Radou (hlasování)
  
6.2.Návrh souhrnného rozpočtu 2007, pozměněný Radou (všechny oddíly) (hlasování)
  
6.3.Postup pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Odstranění kontrol na hranicích (v silniční a vnitrozemské vodní dopravě) (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Sdělování statistických informací, na které se vztahuje statistická důvěrnost (kodifikované znění)***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Předkládání statistik o rybolovu v severovýchodním Atlantiku (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Kritéria Společenství pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Dohoda ES–Paraguay o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Výzkum a vývoj v oblasti inteligentních výrobních systémů (dohoda EU s Austrálií, Kanadou, Norskem, Švýcarskem, Japonskem, Koreou a Spojenými státy americkými) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Společná organizace trhů v odvětví cukru (dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu po rozšíření) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.11.Prevence užívání drog a informování veřejnosti (2007-2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.12.Občanské soudnictví (2007–2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.13.Zřízení Evropského fondu pro uprchlíky (2008–2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.14.Požadavky týkající se dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.15.Zřízení Evropského fondu pro začlenění státních příslušníků třetích zemí (2007–2013) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.16.Prevence, příprava a zvládání následků v oblasti terorismu (2007 až 2013) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.17.Početní složení výborů (hlasování)
  
6.18.Evropský institut pro rovné postavení žen a mužů ***II (hlasování)
  
6.19.Řidičské průkazy (přepracované znění) ***II (hlasování)
  
6.20.Změna článku 81 jednacího řádu Evropského parlamentu (hlasování)
  
6.21.Změna jednacího řádu Evropského parlamentu (výbory, kvestoři) (hlasování)
  
6.22.Zřízení Fondu pro vnější hranice (2007–2013) ***I (hlasování)
  
6.23.Zřízení Evropského fondu pro navrácení státních příslušníků ***I (hlasování)
  
6.24.Léčivé přípravky pro pediatrické použití ***I (hlasování)
  
6.25.Evropské řízení o drobných pohledávkách ***I (hlasování)
  
6.26.Základní práva a občanství (2007–2013) * (hlasování)
  
6.27.Trestní soudnictví (2007–2013) * (hlasování)
  
6.28.Prevence a boj s trestnou činností (2007–2013) * (hlasování)
  
6.29.Vývoj Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (nařízení) * (hlasování)
  
6.30.Vývoj Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (rozhodnutí) * (hlasování)
  
6.31.Pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení * (hlasování)
  
6.32.Víza pro překračování vnějších hranic členských států * (hlasování)
  
6.33.Sacharovova cena (hlasování)
  
6.34.Ochrana údajů v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (hlasování)
  
6.35.Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii – Zelená kniha (hlasování)
  
6.36.Biomasa a biopaliva (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Haagská úmluva o cenných papírech (rozprava)
 11.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
11.1.Situace na ostrovech Fidži
  
11.2.Zapojení sil OSN do sexuálního zneužívání v Libérii a na Haiti
  
11.3.Myanmar (Barma)
 12.Hlasování
  
12.1.Situace na ostrovech Fidži (hlasování)
  
12.2.Zapojení sil OSN do sexuálního zneužívání v Libérii a na Haiti (hlasování)
  
12.3.Myanmar (Barma) (hlasování)
  
12.4.Haagská úmluva o cenných papírech (hlasování)
 13.Členství ve výborech a delegacích
 14.Ověření pověřovacích listin
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (275 kb) Prezenční listina (56 kb)       
 
Zápis (210 kb) Prezenční listina (21 kb) Výsledky hlasování (1096 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (643 kb) 
 
Zápis (255 kb) Prezenční listina (67 kb) Výsledky hlasování (259 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (358 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí