Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 14 grudnia 2006 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii - Biomasa i biopaliwa - Wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego * (debata)
 4.In memoriam
 5.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
 6.Głosowanie
  
6.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej – Rok budżetowy 2007, zmieniony przez Radę (głosowanie)
  
6.2.Projekt budżetu ogólnego 2007 zmieniony przez Radę (wszystkie sekcje) (głosowanie)
  
6.3.Procedura uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez Państwa Członkowskie w dziedzinie transportu (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Zniesienie kontroli na granicach (transport drogowy i żegluga śródlądowa) (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Przekazywanie danych statystycznych objętych zasadą poufności (tekst ujednolicony)***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Przekazywanie danych statystycznych dotyczących połowów na Północno-Wschodnim Atlantyku (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Wspólnotowe kryteria obowiązujące w odniesieniu do działań w zakresie zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Umowa WE-Paragwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Działalność w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (porozumienie- WE - Australia, Kanada, Norwegia i Szwajcaria, Korea, Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru (tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w związku z rozszerzeniem) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Zapobieganie narkomanii i informowanie opinii publicznej” (2007-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.12.Program szczegółowy "Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych" (2007-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.13.Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (2008-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.14.Wprowadzanie konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.15.Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.16.Program szczegółowy „Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami” (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.17.Skład liczbowy komisji (głosowanie)
  
6.18.Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet ***II (głosowanie)
  
6.19.Prawa jazdy (przekształcenie) ***II (głosowanie)
  
6.20.Zmiana art. 81 Regulaminu Parlamentu, Postanowienia wykonawcze (głosowanie)
  
6.21.Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (komisje, kwestorzy) (głosowanie)
  
6.22.Utworzenie Funduszu na rzecz Granic Zewnętrznych (2007-2013) ***I (głosowanie)
  
6.23.Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Powrotów (2008-2013) ***I (głosowanie)
  
6.24.Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***I (głosowanie)
  
6.25.Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ***I (głosowanie)
  
6.26.Program szczegółowy "Prawa podstawowe i obywatelstwo" (2007-2013) * (głosowanie)
  
6.27.Program szczegółowy "Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych" (2007-2013) * (głosowanie)
  
6.28.Program szczegółowy "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości" (2007-2013) * (głosowanie)
  
6.29.Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporzdzenie) * (głosowanie)
  
6.30.Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja) * (głosowanie)
  
6.31.Wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego * (głosowanie)
  
6.32.Wiza na przekraczanie granic zewnętrznych państw członkowskich * (głosowanie)
  
6.33.Nagroda im. Sacharowa (głosowanie)
  
6.34.Ochrona danych w zakresie współpracy policyjnej w sprawach karnych (głosowanie)
  
6.35.Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (głosowanie)
  
6.36.Biomasa i biopaliwa (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Konwencja haska w sprawie papierów wartościowych (debata)
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
11.1.Sytuacja na wyspach Fidżi
  
11.2.Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti
  
11.3.Birma
 12.Głosowanie
  
12.1.Sytuacja na wyspach Fidżi (głosowanie)
  
12.2.Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti (głosowanie)
  
12.3.Birma (głosowanie)
  
12.4.Konwencja haska w sprawie papierów wartościowych (głosowanie)
 13.Skład komisji i delegacji
 14.Weryfikacja mandatów
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (264 kb) Lista obecności (56 kb)       
 
Protokół (223 kb) Lista obecności (21 kb) Wyniki głosowania (1101 kb) Wyniki głosowań imiennych (692 kb) 
 
Protokół (267 kb) Lista obecności (67 kb) Wyniki głosowania (255 kb) Wyniki głosowań imiennych (377 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności