Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 14. decembra 2006 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Európska stratégia pre udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu - Zelená kniha - Stratégia pre biomasu a biopalivá - Jadrová bezpečnosť a bezpečnostná pomoc * (rozprava)
 4.In memoriam
 5.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 6.Hlasovanie
  
6.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie – Rozpočet na rok 2007 v znení zmien a doplnení Rady (hlasovanie)
  
6.2.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 v znení zmien a doplnení Rady (všetky oddiely) (hlasovanie)
  
6.3.Postup pre predbežné preskúmanie a konzultácie vzhľadom na niektoré právne predpisy týkajúce sa dopravy, navrhnuté v členských štátoch (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Odstránenie kontrol vykonávaných na hraniciach (cestná a vnútrozemská vodná doprava) (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Prenos dôverných štatistických údajov (kodifikované znenie)***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Predkladanie štatistických údajov o rybolove v severovýchodnom Atlantiku (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Kritériá Spoločenstva na eradikáciu a monitorovanie niektorých chorôb zvierat (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Dohoda ES-Paraguaj o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Výskumné a vývojové činnosti v oblasti inteligentných výrobných systémov (dohoda EÚ/Austrália, Kanada, Nórsko, Švajčiarsko, Kórea, Japonsko a USA) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.10.Spoločná organizácia trhu v sektore cukru (dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu z dôvodu rozšírenia) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.11.Drogová prevencia a informovanosť (2007 - 2013) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.12.Civilná justícia (2007-2013) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.13.Zriadenie Európskeho fondu pre utečencov (2008-2013) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.14.Požiadavky na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.15.Zriadenie Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.16.Predchádzanie terorizmu, pripravenosť naň a manažment jeho následkov * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.17.Počet členov výborov (hlasovanie)
  
6.18.Európsky inštitút pre rodovú rovnosť ***II (hlasovanie)
  
6.19.Vodičské preukazy (prepracované znenie) ***II (hlasovanie)
  
6.20.Zmena a doplnenie článku 81 rokovacieho poriadku (hlasovanie)
  
6.21.Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku (výbory, kvestori) (hlasovanie)
  
6.22.Zriadenie fondu pre riadenie vonkajších hraníc (2007-2013) ***I (hlasovanie)
  
6.23.Zriadenie Európskeho fondu pre riadenie návratov ***I (hlasovanie)
  
6.24.Lieky používané v pediatrii ***I (hlasovanie)
  
6.25.Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu ***I (hlasovanie)
  
6.26.Základné práva a občianstvo (2007-2013) * (hlasovanie)
  
6.27.Trestná justícia (2007-2013) * (hlasovanie)
  
6.28.Predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej * (hlasovanie)
  
6.29.Vývoj Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (nariadenie) * (hlasovanie)
  
6.30.Vývoj Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (rozhodnutie) * (hlasovanie)
  
6.31.Jadrová bezpečnosť a bezpečnostná pomoc * (hlasovanie)
  
6.32.Vízum na prekračovanie vonkajších hraníc členských štátov * (hlasovanie)
  
6.33.Sacharovova cena (hlasovanie)
  
6.34.Ochrana údajov v rámci policajnej spolupráce v trestných veciach (hlasovanie)
  
6.35.Európska stratégia pre udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu - Zelená kniha (hlasovanie)
  
6.36.Stratégia pre biomasu a biopalivá (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Haagsky dohovor o cenných papieroch (rozprava)
 11.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
11.1.Situácia na Fidži
  
11.2.Účasť príslušníkov jednotiek OSN na sexuálnom zneužívaní v Libérii a na Haiti
  
11.3.Barma
 12.Hlasovanie
  
12.1.Situácia na Fidži (hlasovanie)
  
12.2.Účasť príslušníkov jednotiek OSN na sexuálnom zneužívaní v Libérii a na Haiti (hlasovanie)
  
12.3.Barma (hlasovanie)
  
12.4.Haagsky dohovor o cenných papieroch (hlasovanie)
 13.Zloženie výborov a delegácií
 14.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termín nasledujúcej schôdze
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (274 kb) Prezenčná listina (56 kb)       
 
Zápisnica (299 kb) Prezenčná listina (21 kb) Výsledky hlasovaní (1229 kb) Hlasovania podľa mien (915 kb) 
 
Zápisnica (257 kb) Prezenčná listina (67 kb) Výsledky hlasovaní (265 kb) Hlasovania podľa mien (357 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia