Seznam 
Zápis
PDF 255kWORD 210k
Čtvrtek, 14. prosince 2006 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii – Zelená kniha – Biomasa a biopaliva – Pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení * (rozprava)
 4.In memoriam
 5.Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování
 6.Hlasování
  
6.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie – Rozpočtový rok 2007, pozměněný Radou (hlasování)
  
6.2.Návrh souhrnného rozpočtu 2007, pozměněný Radou (všechny oddíly) (hlasování)
  
6.3.Postup pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Odstranění kontrol na hranicích (v silniční a vnitrozemské vodní dopravě) (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Sdělování statistických informací, na které se vztahuje statistická důvěrnost (kodifikované znění)***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Předkládání statistik o rybolovu v severovýchodním Atlantiku (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Kritéria Společenství pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Dohoda ES–Paraguay o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Výzkum a vývoj v oblasti inteligentních výrobních systémů (dohoda EU s Austrálií, Kanadou, Norskem, Švýcarskem, Japonskem, Koreou a Spojenými státy americkými) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Společná organizace trhů v odvětví cukru (dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu po rozšíření) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.11.Prevence užívání drog a informování veřejnosti (2007-2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.12.Občanské soudnictví (2007–2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.13.Zřízení Evropského fondu pro uprchlíky (2008–2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.14.Požadavky týkající se dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.15.Zřízení Evropského fondu pro začlenění státních příslušníků třetích zemí (2007–2013) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.16.Prevence, příprava a zvládání následků v oblasti terorismu (2007 až 2013) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.17.Početní složení výborů (hlasování)
  
6.18.Evropský institut pro rovné postavení žen a mužů ***II (hlasování)
  
6.19.Řidičské průkazy (přepracované znění) ***II (hlasování)
  
6.20.Změna článku 81 jednacího řádu Evropského parlamentu (hlasování)
  
6.21.Změna jednacího řádu Evropského parlamentu (výbory, kvestoři) (hlasování)
  
6.22.Zřízení Fondu pro vnější hranice (2007–2013) ***I (hlasování)
  
6.23.Zřízení Evropského fondu pro navrácení státních příslušníků ***I (hlasování)
  
6.24.Léčivé přípravky pro pediatrické použití ***I (hlasování)
  
6.25.Evropské řízení o drobných pohledávkách ***I (hlasování)
  
6.26.Základní práva a občanství (2007–2013) * (hlasování)
  
6.27.Trestní soudnictví (2007–2013) * (hlasování)
  
6.28.Prevence a boj s trestnou činností (2007–2013) * (hlasování)
  
6.29.Vývoj Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (nařízení) * (hlasování)
  
6.30.Vývoj Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (rozhodnutí) * (hlasování)
  
6.31.Pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení * (hlasování)
  
6.32.Víza pro překračování vnějších hranic členských států * (hlasování)
  
6.33.Sacharovova cena (hlasování)
  
6.34.Ochrana údajů v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (hlasování)
  
6.35.Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii – Zelená kniha (hlasování)
  
6.36.Biomasa a biopaliva (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Haagská úmluva o cenných papírech (rozprava)
 11.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
11.1.Situace na ostrovech Fidži
  
11.2.Zapojení sil OSN do sexuálního zneužívání v Libérii a na Haiti
  
11.3.Myanmar (Barma)
 12.Hlasování
  
12.1.Situace na ostrovech Fidži (hlasování)
  
12.2.Zapojení sil OSN do sexuálního zneužívání v Libérii a na Haiti (hlasování)
  
12.3.Myanmar (Barma) (hlasování)
  
12.4.Haagská úmluva o cenných papírech (hlasování)
 13.Členství ve výborech a delegacích
 14.Ověření pověřovacích listin
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Z Rady a Komise byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření rámcové dohody jménem Evropského společenství o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti a protokolu o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody k rámcové dohodě o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti (KOM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - European Data Protection Supervisor (SEK(2006)0915 [09] - C6-0472/2006 - 2006/2170(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - European Ombudsman (SEK(2006)0915 [08] - C6-0471/2006 - 2006/2063(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Committee of the Regions (SEK(2006)0915 [07] - C6-0470/2006 - 2006/2076(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Economic and Social Committee (SEK(2006)0915 [06] - C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Court of Auditors (SEK(2006)0915 [05] - C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Court of Justice (SEK(2006)0915 [04] - C6-0467/2006 - 2006/2073(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Council (SEK(2006)0915 [03] - C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. European Commission - Final annual accounts of the European Commuities - Financial Year 2005 - European Parliament (SEK(2006)0915 [02] - C6-0465/2006 - 2006/2071(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin (KOM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, ITRE, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o přijetí protokolu, kterým se mění dohoda TRIPS, sjednaného v Ženevě dne 6. prosince 2005, jménem Evropského společenství (08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, ENVI, JURI


3. Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii – Zelená kniha – Biomasa a biopaliva – Pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení * (rozprava)

Zpráva o Evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii – Zelená kniha [2006/2113(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Eluned Morgan (A6-0426/2006)

Zpráva o strategii pro biomasu a biopaliva [2006/2082(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Werner Langen (A6-0347/2006)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení nástroje pro pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení [09037/2006 - C6-0153/2006 - 2006/0802(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Esko Seppänen (A6-0397/2006)

Vystoupil: Andris Piebalgs (člen Komise)

Eluned Morgan uvedla zprávu (A6-0426/2006).

Werner Langen uvedl zprávu (A6-0347/2006).

Esko Seppänen uvedl zprávu (A6-0397/2006).

Vystoupili: Anders Wijkman (navrhovatel výboru DEVE), Jean-Pierre Audy (navrhovatel výboru INTA), Jacky Henin (navrhovatel výboru INTA), Janusz Lewandowski (navrhovatel výboru BUDG), Christian Ehler (navrhovatel výboru ECON), Evangelia Tzampazi (navrhovatelka výboru ENVI), Frédérique Ries (navrhovatelka výboru ENVI), Liam Aylward (navrhovatel výboru ENVI), Marta Vincenzi (navrhovatelka výboru TRAN), Hannu Takkula (navrhovatel výboru TRAN), Oldřich Vlasák (navrhovatel výboru REGI), Willem Schuth (navrhovatel výboru AGRI), Herbert Reul za skupinu PPE-DE, Edit Herczog za skupinu PSE, Lena Ek za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, a Lydia Schenardi nezařazená.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Vystoupili: Paul Rübig, Reino Paasilinna, Jorgo Chatzimarkakis, Rebecca Harms, Tobias Pflüger, John Whittaker, Jim Allister, Elmar Brok (navrhovatel výboru AFET), Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Anne Laperrouze, Athanasios Pafilis, Alessandro Battilocchio, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Romana Jordan Cizelj, Matthias Groote, Nicole Fontaine, Dorette Corbey, Andres Tarand, Teresa Riera Madurell a Andris Piebalgs.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.35 zápisu ze dne 14.12.2006, bod 6.36 zápisu ze dne 14.12.2006 a bod 6.31 zápisu ze dne 14.12.2006.


(Zasedání bylo přerušeno v 10:50 před hlasováním a pokračovalo v 11:05)

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES
předseda

4. In memoriam

Josep Borrell Fontelles (předseda Evropského parlamentu) a Jacques Barrot (místopředseda Komise) vzdali jménem Parlamentu a Komise čest památce paní Loyoly de Palacio, místopředsedkyně Komise v letech 1999 až 2004, které dne 13. 12. 2006 zemřela v Madridu.

Parlament držel minutu ticha.


5. Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předseda oznámil, že během následujícího týdne, společně s předsedou Rady, podepíše v souladu sčlánkem 68 jednacího řádu Parlamentu tyto akty přijaté postupem spolurozhodování:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (3664/2006 - C6-0000/2006 - 2003/0256(COD))

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. .../2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (3665/2006 - C6-04762006 - 2003/0257(COD))

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (3666/2006 - C6-0477/2006 - 2005/0043(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013) (3668/2006 - C6-0478/2006 - 2005/0277(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel včlenských státech kSchengenskému informačnímu systému druhé generace (SISII) (3661/2006 - C6-00479/2006 - 2005/0104(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SISII) (3662/2006 - C6-0480/2006 - 2005/0106(COD))

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku mezikulturního dialogu (2008) (3682/2006 - C6-0481/2006 - 2005/0203(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistických údajů o vykládkách produktů rybolovu včlenských státech a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1382/91 (3684/2006 - C6-0482/2006 - 2005/0223(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení aeradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (3681/2006 - C6-0484/2006 - 2004/0270 B(COD))

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady kterým se zavádí akční program Společenství voblasti spotřebitelské politiky (2007–2013) (3680/2006 - C6-0487/2006 - 2005/0042 B(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (3663/2006 - C6-0490/2006 - 2004/0220(COD))

Doporučení Evropského parlamentu a Rady o nadnárodní mobilitě uvnitř Společenství pro účely všeobecného a odborného vzdělávání: Evropská charta kvality mobility (3649/2006 - C6-0492/2006 - 2005/0179(COD))

Doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (3650/2006 - C6-0491/2006 - 2005/0221(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (3669/2006 - C6-0486/2006 - 2005/0258(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost voblasti zasahování při znečištění z lodí a o změně nařízení (ES) č.1406/2002 (3631/2006 - C6-0485/2006 - 2005/0098(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (3651/2006 - C6-0483/2006 - 2006/0011(COD))

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských průkazech (přepracované znění) (3687/2006 - C6-0494/2006 - 2003/0252(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č..../2006o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č.1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č.726/2004 (3677/2006 - C6-0495/2006 - 2006/0207(COD))

Doporučení Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb (3683/2006 - C6-0496/2006 - 2004/0117(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (3686/2006 - C6-0497/2006 - 2005/0017(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č.571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, pokud jde o finanční rámec na období 2007 – 2009 a maximální příspěvek Společenství pro Bulharsko a Rumunsko (3689/2006 - C6-0498/2006 - 2006/0112(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva (3607/2/2006 - C6-0499/2006 - 2005/0006(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (3678/2006 - C6-0500/2006 - 2006/0033(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (evropský nástroj pro demokracii a lidská práva) (3688/2006 - C6-0501/2006 - 2006/0116(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady opřidávání vitaminů a minerálních látek aněkterých dalších látek do potravin (3617/7/2006 - C6-0502/2006 - 2003/0262(COD))

Nařízení Evropského parlamentu a Rady oúdajích týkajících se potravin zhlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví (3616/9/2006 - C6-0503/2006 - 2003/0165(COD))

Kromě toho Rada oznámila, že souhlasí s postoji Evropského parlamentu přijatými v prvním čtení dne 30. listopadu 2006 s ohledem na přijetí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (3673/2006 - C6-0489/2006 - 2006/0209(COD))

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (3674/2006 - C6-0488/2006 - 2006/0210(COD))

S ohledem na úpravy provedené v těchto textech Radou byl konzultován Výbor pro dopravu a cestovní ruch, který je příslušný v těchto záležitostech. V souladu s čl. 66 odst. 2 jednacího řádu informoval předseda tohoto výboru dopisem ze dne 12. prosince 2006 předsedu Parlamentu, že úpravy provedené v návrzích Radou nezměnily jejich povahu. Předseda tedy během následujícího týdne podepíše také tyto akty.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.


6.1. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie – Rozpočtový rok 2007, pozměněný Radou (hlasování)

Předlohy změn k návrhu souhrnného rozpočtu pozměněného Radou.

(potřebná kvalifikovaná většina)

Předseda připomněl ustanovení týkající se hlasování o rozpočtu a požadované většiny. Je třeba přistoupit k ověření usnášeníschopnosti Parlamentu elektronickým hlasováním. Hlasování se zúčastnilo 542 poslanců.

Vystoupil: James Elles (zpravodaj pro souhrnný rozpočet), který upřesnil následující technické opravy:

„Za prvé změna 328 (položka 22 02 02) představuje zvýšení o 2 miliony eur určené na závazky a platby. Tyto 2 miliony jsou převedeny z položky 19 05 01. Změna 314 k položce 19 05 01 byla vzata zpět.

Za druhé položka 16 02 02 je navýšena o 5 milionů eur určených na položky závazků a plateb.

Za třetí položka 15 04 07 je navýšena o 400 000 eur určených na položky závazků a plateb.

Co se týče částek uvolněných z rezerv: změna 302 k položce 16 03 02, rezerva je uvolněna; změna 251, položka 26 01 50 23 ; změna 330, položka 28 01 01.

Co se týče úřadu EPSO, změna 255 je nahrazena změnou, kterou se snižuje výše rezerv na úroveň 25 % z položek příslušných rozpočtových položek.

Konečně s cílem zohlednit problém v rámci předvstupní pomoci, který se objevil v okamžiku, kdy byl rozpočet v rukou Rady, a kterým jsme se nemohli včas zabývat, Parlament na konci bodu 25 usnesení vyzývá Komisi, aby: „předložila žádost o převod nebo o opravný rozpočet během roku 2007, pokud se ukáže, že prostředky vyčleněné pro rok 207 jsou nedostačující“. Toto navýšení se týká položky 05 05 01 01.

Doporučuji, aby se o technických úpravách, které jsem předložil, hlasovalo“.

Parlament schválil technické úpravy.

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Přijaté změny jsou uvedeny v příloze „Přijaté texty“.

Ulla-Maj Wideroos (úřadující předsedkyně Rady) učinila následující prohlášení:

„Ve druhém čtení schválíte rozpočet na rok 2007. Jedná se o první rozpočet Unie s 27 členskými zeměmi. Rovněž se jedná o první rozpočet na rozpočtové období 2007–2013. Jednání mezi oběma orgány, které se konalo dne 21. listopadu, a trialog, který se konal dne 28. listopadu, vyústil v dosažení dohody mezi oběma větvemi rozpočtového orgánu, která je obsažena v návrhu rozpočtu na rok 2007.

Přetrvává určitá minimální nejednotnost ve výkladu týkajícím se zařazení výdajů, přičemž v této oblasti má výhradní pravomoc Rada. Rada nicméně může přijmout maximální míru zvýšení výdajů, která vyplynula z hlasování v rámci druhého čtení.

Na závěr bych chtěla poděkovat předsedovi Rozpočtového výboru, panu Lewandowskemu, a zpravodajům, pánům Ellesovi a Greschovi, za vynikající spolupráci po celou dobu jednání“.

Předseda učinil následující prohlášení:

„Konstatuji, že rozpočtový proces proběhl v souladu se Smlouvou a interinstitucionální dohodou ze dne 6. května 1999 a že podle článku 13 dohody zástupci Rady a Parlamentu prohlásili, že se dohodli na maximální míře zvýšení nepovinných výdajů, jak vyplývá z druhého čtení Parlamentu. Rozpočtový proces je uzavřen a rozpočet je prohlášen za schválený“.

Úřadující předsedkyně Rady, Ulla-Maj Wideroos, členka Komise, Dalia Grybauskaitė, předseda výboru BUDG, Janusz Lewandowski a zpravodajové James Elles a Louis Grech se připojili k předsedovi Parlamentu, který spolu s úřadující předsedkyní Rady rozpočet podepsal .


6.2. Návrh souhrnného rozpočtu 2007, pozměněný Radou (všechny oddíly) (hlasování)

Zpráva o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2007 pozměněný Radou (všechny oddíly)
(15637/2006 – C6-0442/2006 – 2006/2018(BUD)2006/2018B(BUD)) a opravné dopisy č.
1/2007 (SEK (2006)0762)
2/2007 (13886/2006 - C6-0341/2006)
3/2007 (15636/2006 - C6-0443/2006)
k návrhu celkového rozpočtu Evropské unie pro rok 2007
Oddíl I, Evropský parlament
Oddíl II, Rada
Oddíl III, Komise
Oddíl IV, Soudní dvůr
Oddíl V, Účetní dvůr
Oddíl VI, Evropský hospodářský a sociální výbor
Oddíl VII, Výbor regionů
Oddíl VIII A, Evropský veřejný ochránce práv
Oddíl VIII B, Evropský inspektor ochrany údajů - Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajové: James Elles a Louis Grech (A6-0451/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0570)

K hlasování vystoupili:

- Catherine Guy-Quint a James Elles (spoluzpravodaj) k hlasování.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda


6.3. Postup pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy (kodifikované znění) [KOM(2006)0284 - C6-0185/2006 - 2006/0099(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0458/2006)


(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0571)


6.4. Odstranění kontrol na hranicích (v silniční a vnitrozemské vodní dopravě) (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě (kodifikované znění) [KOM(2006)0432 - C6-0261/2006 - 2006/0146(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0459/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0572)


6.5. Sdělování statistických informací, na které se vztahuje statistická důvěrnost (kodifikované znění)***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (Euratom, ES) o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství (kodifikované znění) [KOM(2006)0477 - C6-0290/2006 - 2006/0159(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0457/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0573)


6.6. Předkládání statistik o rybolovu v severovýchodním Atlantiku (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (kodifikované znění) [KOM(2006)0497 - C6-0301/2006 - 2006/0164(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0460/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0574)


6.7. Kritéria Společenství pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví kritéria Společenství pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat (kodifikované znění) [KOM(2006)0315 - C6-0236/2006 - 2006/0104(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0461/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0575)


6.8. Dohoda ES–Paraguay o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a předběžném provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Paraguayskou republikou o některých aspektech leteckých služeb [KOM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0406/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0576)


6.9. Výzkum a vývoj v oblasti inteligentních výrobních systémů (dohoda EU s Austrálií, Kanadou, Norskem, Švýcarskem, Japonskem, Koreou a Spojenými státy americkými) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o obnovení a změně dohody o výzkumu a vývoji v oblasti inteligentních výrobních systémů (IMS) mezi Evropským společenstvím a Austrálií, Kanadou, zeměmi ESVO Norskem a Švýcarskem, Koreou, Japonskem a Spojenými státy americkými [KOM(2006)0343 - C6-0373/2006 - 2006/0111(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Giles Chichester (A6-0418/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0577)


6.10. Společná organizace trhů v odvětví cukru (dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu po rozšíření) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství [KOM(2006)0677 - C6-0424/2006 - 2006/0226(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Joseph Daul (A6-0412/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0578)


6.11. Prevence užívání drog a informování veřejnosti (2007-2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva Pozměněný návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí specifický program pro období 2007-2013 „Drogová prevence a informovanost o drogách“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ [KOM(2006)0230 – C6 0095/2005 – 2005/0037B(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Inger Segelström (A6-0454/2006)P6_TA(2006)0579

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0579)


6.12. Občanské soudnictví (2007–2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ zavádí specifický program "„Občanské soudnictví“ pro období 2007–2013 [KOM(2005)0122 - C6-0096/2005 - 2005/0040(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Inger Segelström (A6-0452/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0580)


6.13. Zřízení Evropského fondu pro uprchlíky (2008–2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky pro období 2008–2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ [KOM(2005)0123 - C6-0124/2005 - 2005/0046(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Barbara Kudrycka (A6-0437/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0581)


6.14. Požadavky týkající se dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 2978/94 [KOM(2006)0111 - C6-0104/2006 - 2006/0046(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0582)


6.15. Zřízení Evropského fondu pro začlenění státních příslušníků třetích zemí (2007–2013) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Evropského fondu pro začlenění státních příslušníků třetích zemí pro období 2008–2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ [KOM(2005)0123 - C6-0238/2005 - 2005/0048(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Barbara Kudrycka (A6-0419/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0583)


6.16. Prevence, příprava a zvládání následků v oblasti terorismu (2007 až 2013) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu "Bezpečnost a ochrana svobod" zavádí specifický program "Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků" na období 2007 až 2013 [KOM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Romano Maria La Russa (A6-0390/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Vystoupil: Romano Maria La Russa (zpravodaj), aby protestoval proti použití postupu hlasování podle článku 131 na tyto otázky.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0584)


6.17. Početní složení výborů (hlasování)

Návrh rozhodnutí, který podle článku 174 jednacího řádu předložila Konference předsedů, o početním složení parlamentních výborů (B6-0664/2006).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2006)0585)


6.18. Evropský institut pro rovné postavení žen a mužů ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů [10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Spoluzpravodajové: Lissy Gröner a Amalia Sartori (A6-0455/2006)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2006)0586)


6.19. Řidičské průkazy (přepracované znění) ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských průkazech (přepracované znění) [09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Mathieu Grosch (A6-0414/2006)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2006)0587)


6.20. Změna článku 81 jednacího řádu Evropského parlamentu (hlasování)

Zpráva o změně článku 81 jednacího řádu (prováděcí ustanovení) [2006/2211(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Richard Corbett (A6-0415/2006)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU

přijaté pozměňovací návrhy: viz příloha „Výsledky hlasování“

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2006)0588)

K hlasování vystoupili:

- Richard Corbett (zpravodaj)

Nová ustanovení vstoupí v platnost dne 1. 1. 2007.


6.21. Změna jednacího řádu Evropského parlamentu (výbory, kvestoři) (hlasování)

Zpráva o změně článku 15 a článku 182 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu: Volba kvestorů a předsednictva výborů [2006/2287(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Jo Leinen (A6-0464/2006)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU

přijaté pozměňovací návrhy: viz příloha „Výsledky hlasování“

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2006)0589)

Nová ustanovení vstoupí v platnost první dne 1. 1. 2007.


6.22. Zřízení Fondu pro vnější hranice (2007–2013) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro vnější hranice pro období 2007–2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ [KOM(2005)0123 - C6-0125/2005 - 2005/0047(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Barbara Kudrycka (A6-0427/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH KOMISE

Vystoupila: Barbara Kudrycka (zpravodajka), aby doporučila přijetí kompromisního pozměňovacího návrhu.

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0590)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0590)


6.23. Zřízení Evropského fondu pro navrácení státních příslušníků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro navrácení státních příslušníků pro období 2008–2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ [KOM(2005)0123 - C6-0126/2005 - 2005/0049(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH KOMISE

Vystoupili: Barbara Kudrycka (zpravodajka), Ulla-Maj Wideroos, úřadující předsedkyně Rady a Andris Piebalgs (člen Komise), aby upřesnili postoj jednotlivých orgánů.

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0591)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0591)


6.24. Léčivé přípravky pro pediatrické použití ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení č. xxx/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 [KOM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A6-0396/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0592)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0592)


6.25. Evropské řízení o drobných pohledávkách ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského řízení o drobných pohledávkách [KOM(2005)0087 - C6-0082/2005 - 2005/0020(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0593)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0593)

K hlasování vystoupili:

- Hans-Peter Mayer (zpravodaj) uvedl, že německá terminologie je závazná a předložil ústní pozměňovací návrh ke kompromisnímu svazku č. 1, který byl vzat v potaz.


6.26. Základní práva a občanství (2007–2013) * (hlasování)

Zpráva Návrh rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ zavádí specifický program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ pro období 2007–2013 [KOM(2005)0122 - C6-0236/2005 - 2005/0038(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Inger Segelström (A6-0465/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0594)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0594)


6.27. Trestní soudnictví (2007–2013) * (hlasování)

Zpráva Návrh rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ zavádí specifický program „Trestní soudnictví“ pro období 2007–2013 [KOM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Inger Segelström (A6-0453/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0595)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0595)


6.28. Prevence a boj s trestnou činností (2007–2013) * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ zavádí specifický program „Prevence a boj s trestnou činností“ na období 2007–2013 [KOM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Romano Maria La Russa (A6-0389/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0596)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0596)


6.29. Vývoj Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (nařízení) * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) [KOM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A6-0410/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH KOMISE

schválen (P6_TA(2006)0597)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0597)


6.30. Vývoj Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (rozhodnutí) * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) [KOM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRH KOMISE

schválen (P6_TA(2006)0598)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0598)


6.31. Pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení nástroje pro pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení [09037/2006 - C6-0153/2006 - 2006/0802(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Esko Seppänen (A6-0397/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

ZNĚNÍ RADY

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0599)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0599)

K hlasování vystoupili:

- Esko Seppänen (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 25, který byl vzat v potaz.


6.32. Víza pro překračování vnějších hranic členských států * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni [KOM(2006)0084 - C6-0256/2006 - 2006/0022(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ioannis Varvitsiotis (A6-0431/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0600)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0600)


6.33. Sacharovova cena (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0665/2006 a B6-0666/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0665/2006

(nahrazující B6-0665/2006 a B6-0666/2006):

předložen těmito poslanci:

Edward McMillan-Scott, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote a Bogusław Sonik za skupinu PPE-DE;

Pasqualina Napoletano a Véronique De Keyser za skupinu PSE;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato a Marco Pannella za skupinu ALDE;
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE;
Vittorio Agnoletto, Gabriele Zimmer, Jens Holm, Erik Meijer a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL;
Inese Vaidere, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Gintaras Didžiokas a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN.

přijat (P6_TA(2006)0601)

°
° ° °

Vystoupil: Edward McMillan-Scott, aby oznámil, že Gao Zhisheng, čínský občan a obránce lidských práv, byl odsouzen a uvězněn.


6.34. Ochrana údajů v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (hlasování)

Zpráva doporučení Evropského parlamentu Radě s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se vývoje jednání o rámcovém rozhodnutí o ochraně údajů v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech [2006/2286(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Martine Roure (A6-0456/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 34)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P6_TA(2006)0602)


6.35. Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii – Zelená kniha (hlasování)

Zpráva o Evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii – Zelená kniha [2006/2113(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Eluned Morgan (A6-0426/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 35)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0603)

K hlasování vystoupili:

- Claude Turmes předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 10.

Tento ústní pozměňovací návrh nebyl přijat, protože s ním nesouhlasilo více než 37 poslanců.


6.36. Biomasa a biopaliva (hlasování)

Zpráva o strategii pro biomasu a biopaliva [2006/2082(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Werner Langen (A6-0347/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 36)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0604)

K hlasování vystoupili:

- Mechtild Rothe za skupinu PSE předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 76, který byl vzat v potaz.


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva James Elles a Louis Grech - A6-0451/2006: Laima Liucija Andrikienė

Zpráva Lissy Gröner a Amalia Sartori - A6-0455/2006: Zita Pleštinská

Zpráva Jo Leinen - A6-0464/2006: Richard Corbett

Zpráva Esko Seppänen - A6-0397/2006: Árpád Duka-Zólyomi

Zpráva Martine Roure - A6-0456/2006: Sarah Ludford za skupinu ALDE


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Janusz ONYSZKIEWICZ
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


10. Haagská úmluva o cenných papírech (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0120/2006), kterou položili Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Gianni Pittella, Manfred Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau a Csaba Sándor Tabajdi, Komisi: Důsledky podpisu Haagské úmluvy o cenných papírech (B6-0447/2006)

Pervenche Berès rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Jacques Barrot (místopředseda Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo za skupinu PSE, John Purvis, Marc Tarabella, Jacques Barrot a Pervenche Berès

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Pervenche Berès, Wolf Klinz, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Catherine Trautmann, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Castex, Anne Ferreira, Robert Navarro, Brigitte Douay, Bernadette Bourzai, Alain Hutchinson, Sérgio Sousa Pinto, Alejandro Cercas, Maria Badia i Cutchet, Ignasi Guardans Cambó a Michel Rocard o důsledcích podepsání Haagské úmluvy o cenných papírech (B6-0632/2006)

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 14.4 zápisu ze dne 14.12.2006.


11. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 2 zápisu ze dne 12.12.2006)


11.1. Situace na ostrovech Fidži

Návrhy usnesení B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0652/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 a B6-0663/2006

Justas Vincas Paleckis, Nirj Deva, Tobias Pflüger, Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan a István Szent-Iványi uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Józef Pinior za skupinu PSE, Marcin Libicki za skupinu UEN, Michael Gahler a Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 12.1 zápisu ze dne 14.12.2006.


11.2. Zapojení sil OSN do sexuálního zneužívání v Libérii a na Haiti

Návrhy usnesení B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 a B6-0659/2006

José Javier Pomés Ruiz, Ilda Figueiredo, Marek Aleksander Czarnecki, Miguel Angel Martínez Martínez a Raül Romeva i Rueda uvedli návrhy usnesení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE-DE, Karin Scheele za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Józef Pinior, Kathy Sinnott a Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 12.2 zápisu ze dne 14.12.2006.


11.3. Myanmar (Barma)

Návrhy usnesení B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 a B6-0661/2006

Thomas Mann, Erik Meijer, Marc Tarabella, Marios Matsakis a Alyn Smith uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 12.3 zápisu ze dne 14.12.2006.


12. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ připojené k zápisu.


12.1. Situace na ostrovech Fidži (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0652/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 a B6-0663/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 37)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0646/2006

(nahrazující B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 a B6-0663/2006):

předložen těmito poslanci:

Nirj Deva, Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt, Charles Tannock za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Marie-Arlette Carlotti, Panagiotis Beglitis za skupinu PSE,

István Szent-Iványi, Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE,

Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Marcin Libicki, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2006)0605)

(Návrh usnesení B6-0652/2006 se nebere v potaz.)


12.2. Zapojení sil OSN do sexuálního zneužívání v Libérii a na Haiti (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 a B6-0659/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 38)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0648/2006

(nahrazující B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 a B6-0659/2006):

předložen těmito poslanci:

Michael Gahler, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Bernd Posselt a Charles Tannock za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Miguel Angel Martínez Martínez, Marie-Arlette Carlotti, María Sornosa Martínez a Pierre Schapira za skupinu PSE,

Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken a Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE,

Luisa Morgantini a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2006)0606)


12.3. Myanmar (Barma) (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 a B6-0661/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 39)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0647/2006

(nahrazující B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 a B6-0661/2006):

předložen těmito poslanci:

Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Bernd Posselt, Charles Tannock a Simon Coveney za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock a Marc Tarabella za skupinu PSE,

Frédérique Ries a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL,

Gintaras Didžiokas za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2006)0607)


12.4. Haagská úmluva o cenných papírech (hlasování)

Návrh usnesení B6-0632/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 40)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0608)


13. Členství ve výborech a delegacích

Na základě žádosti sekretariátu nezařazených poslanců a skupiny PSE schválil Parlament tato jmenování:

Dočasný výbor k domnělému využití evropských zemí se strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů: Jean-Claude Martinez, kterým je nahrazen Philip Claeys

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Philippe Busquin, kterým je nahrazen Guido Sacconi

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Guido Sacconi, kterým je nahrazen Philippe Busquin


14. Ověření pověřovacích listin

Christel Schaldemose: Parlament se na návrh výboru JURI rozhodl potvrdit mandát poslankyně s účinností od 15. 10. 2006.


15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Užší spolupráce mezi výbory

výbor ENVI

- Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (KOM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD))
(stanovisko: ITRE, IMCO)
Užší spolupráce mezi výbory ENVI, AGRI
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7.12.2006)

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu(článek 45 jednacího řádu)

výbor DEVE

- Africký roh: regionální politické partnerství EU pro mír, bezpečnost a rozvoj (2006/2291(INI))
(stanovisko: AFET, INTA)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7.12.2006)

výbor ENVI

- Tematická strategie pro ochranu půdy (2006/2293(INI))
(stanovisko: AGRI, ITRE, JURI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7.12.2006)

výbor INTA

- Globální Evropa – Vnější aspekty konkurenceschopnosti (2006/2292(INI))
(stanovisko: ITRE, ECON)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7.12.2006)

výbor TRAN

- Směrem k budoucí námořní politice Unie: evropská vize pro oceány a moře (2006/2299(INI))
(stanovisko: PECH, ENVI, ITRE, REGI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7.12.2006)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 82 odst. 4 jednacího řádu)

výbor AFET

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Report on FYROM's 2006 progress report (2006/2289(INI))

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Report on Croatia's 2006 progress report (2006/2288(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 114 odst. 3)

výbor LIBE

- Ochrana údajů v rámci policejní spolupráce v trestních věcech (2006/2286(INI))


16. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 116 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim a Carl Schlyter

57

65/2006

Renato Brunetta

40

66/2006

Oldřich Vlasák

29

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis et Caroline Lucas

50

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura a José Albino Silva Peneda

97

69/2006

Aldo Patriciello

11

70/2006

Alessandra Mussolini a Carlo Casini

23

71/2006

Luca Romagnoli

29

72/2006

Milan Gaľa, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská a Peter Šťastný

69

73/2006

Mario Borghezio

10

74/2006

Manuel dos Santos, Fausto Correia, Jamila Madeira a Emanuel Fernandes

20

75/2006

Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Alexander Alvaro, Lissy Gröner a Thomas Mann

36

76/2006

Andreas Mölzer

19

77/2006

Andreas Mölzer

9

78/2006

Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk a Ryszard Czarnecki

16

79/2006

Milan Horáček, Simon Coveney a Christa Prets

92

80/2006

Michael Cashman, Andrew Duff a Richard Howitt

25

81/2006

Alessandra Mussolini

5

82/2006

Stanisław Jałowiecki

43

83/2006

Philip Claeys, Frank Vanhecke a Koenraad Dillen

9

84/2006

Catherine Stihler

30

85/2006

Jacky Henin, Marco Rizzo a Helmuth Markov

7

86/2006

Adriana Poli Bortone

9

87/2006

Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries a Thomas Ulmer

51

88/2006

Daniel Strož

9

89/2006

Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta a Sylvia-Yvonne Kaufmann

35

90/2006

Caroline Lucas, Jillian Evans, Luigi Cocilovo a Jean Lambert

21

91/2006

Daniel Strož

8


17. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


18. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat dne 18. 12. 2006.


19. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 16:35.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Leichtfried, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Pozorovatelé

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Stoyanov, Ţicău, Vigenin

Právní upozornění - Ochrana soukromí