Indeks 
Protokół
PDF 267kWORD 223k
Czwartek, 14 grudnia 2006 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii - Biomasa i biopaliwa - Wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego * (debata)
 4.In memoriam
 5.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
 6.Głosowanie
  
6.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej – Rok budżetowy 2007, zmieniony przez Radę (głosowanie)
  
6.2.Projekt budżetu ogólnego 2007 zmieniony przez Radę (wszystkie sekcje) (głosowanie)
  
6.3.Procedura uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez Państwa Członkowskie w dziedzinie transportu (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Zniesienie kontroli na granicach (transport drogowy i żegluga śródlądowa) (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Przekazywanie danych statystycznych objętych zasadą poufności (tekst ujednolicony)***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Przekazywanie danych statystycznych dotyczących połowów na Północno-Wschodnim Atlantyku (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Wspólnotowe kryteria obowiązujące w odniesieniu do działań w zakresie zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Umowa WE-Paragwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Działalność w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (porozumienie- WE - Australia, Kanada, Norwegia i Szwajcaria, Korea, Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru (tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w związku z rozszerzeniem) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Zapobieganie narkomanii i informowanie opinii publicznej” (2007-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.12.Program szczegółowy "Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych" (2007-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.13.Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (2008-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.14.Wprowadzanie konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.15.Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.16.Program szczegółowy „Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami” (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.17.Skład liczbowy komisji (głosowanie)
  
6.18.Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet ***II (głosowanie)
  
6.19.Prawa jazdy (przekształcenie) ***II (głosowanie)
  
6.20.Zmiana art. 81 Regulaminu Parlamentu, Postanowienia wykonawcze (głosowanie)
  
6.21.Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (komisje, kwestorzy) (głosowanie)
  
6.22.Utworzenie Funduszu na rzecz Granic Zewnętrznych (2007-2013) ***I (głosowanie)
  
6.23.Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Powrotów (2008-2013) ***I (głosowanie)
  
6.24.Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***I (głosowanie)
  
6.25.Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ***I (głosowanie)
  
6.26.Program szczegółowy "Prawa podstawowe i obywatelstwo" (2007-2013) * (głosowanie)
  
6.27.Program szczegółowy "Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych" (2007-2013) * (głosowanie)
  
6.28.Program szczegółowy "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości" (2007-2013) * (głosowanie)
  
6.29.Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporzdzenie) * (głosowanie)
  
6.30.Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja) * (głosowanie)
  
6.31.Wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego * (głosowanie)
  
6.32.Wiza na przekraczanie granic zewnętrznych państw członkowskich * (głosowanie)
  
6.33.Nagroda im. Sacharowa (głosowanie)
  
6.34.Ochrona danych w zakresie współpracy policyjnej w sprawach karnych (głosowanie)
  
6.35.Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (głosowanie)
  
6.36.Biomasa i biopaliwa (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Konwencja haska w sprawie papierów wartościowych (debata)
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
11.1.Sytuacja na wyspach Fidżi
  
11.2.Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti
  
11.3.Birma
 12.Głosowanie
  
12.1.Sytuacja na wyspach Fidżi (głosowanie)
  
12.2.Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti (głosowanie)
  
12.3.Birma (głosowanie)
  
12.4.Konwencja haska w sprawie papierów wartościowych (głosowanie)
 13.Skład komisji i delegacji
 14.Weryfikacja mandatów
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy ramowej w sprawie Wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej oraz Protokołu w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań do Umowy ramowej w sprawie Wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej (COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

ENVI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - European Data Protection Supervisor (SEC(2006)0915 [09] - C6-0472/2006 - 2006/2170(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

JURI, LIBE

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - European Ombudsman (SEC(2006)0915 [08] - C6-0471/2006 - 2006/2063(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Committee of the Regions (SEC(2006)0915 [07]- C6-0470/2006 - 2006/2076(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Economic and Social Committee (SEC(2006)0915 [06]- C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Court of Auditors (SEC(2006)0915 [05]- C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Court of Justice (SEC(2006)0915 [04]- C6-0467/2006 - 2006/2073(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Commission - Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2005 - Council (SEC(2006)0915 [03] - C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Commission - Final annual accounts of the European Commuities - Financial Year 2005 - European Parliament (SEC(2006)0915 [02] - C6-0465/2006 - 2006/2071(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

CONT

opinia:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin (COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

AGRI, ITRE, IMCO

- Wniosek decyzji Rady w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu zmieniającego Porozumienie TRIPS, sporządzonego w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r. (08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC))

odesłany

komisja przedm. właśc.:

INTA

opinia:

DEVE, ENVI, JURI


3. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii - Biomasa i biopaliwa - Wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego * (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii - Zielona Księga [2006/2113(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Eluned Morgan (A6-0426/2006)

Sprawozdanie w sprawie strategii na rzecz biomasy i biopaliw [2006/2082(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Werner Langen (A6-0347/2006)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego instrument na rzecz wspierania ochrony i bezpieczeństwa jądrowego [09037/2006 - C6-0153/2006 - 2006/0802(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Esko Seppänen (A6-0397/2006)

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji)

Eluned Morgan przedstawiła sprawozdanie (A6-0426/2006).

Werner Langen przedstawił sprawozdanie (A6-0347/2006).

Esko Seppänen przedstawił sprawozdanie (A6-0397/2006).

Głos zabrali: Anders Wijkman (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Jean-Pierre Audy (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Jacky Henin (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Janusz Lewandowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Jan Christian Ehler (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Evangelia Tzampazi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Frédérique Ries (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Liam Aylward (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Marta Vincenzi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Hannu Takkula (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Oldřich Vlasák (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Willem Schuth (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Herbert Reul w imieniu grupy PPE-DE, Edit Herczog w imieniu grupy PSE, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM i Lydia Schenardi, niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Rübig, Reino Paasilinna, Jorgo Chatzimarkakis, Rebecca Harms, Tobias Pflüger, John Whittaker, Jim Allister, Elmar Brok (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Anne Laperrouze, Athanasios Pafilis, Alessandro Battilocchio, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Romana Jordan Cizelj, Matthias Groote, Nicole Fontaine, Dorette Corbey, Andres Tarand, Teresa Riera Madurell i Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.35 protokołu z dnia 14.12.2006, pkt 6.36 protokołu z dnia 14.12.2006 i 6.31 protokołu z dnia 14.12.2006.


(Posiedzenie, zawieszone o godz. 10:50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.11:05.)

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

4. In memoriam

Josep Borrell Fontelles (przewodniczący Parlamentu Europejskiego) i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) w imieniu Parlamentu i Komisji uczcili pamięć Loyoli de Palacio, wiceprzewodniczącej Komisji w latach 1999-2004, zmarłej w Madrycie w dniu 13.12.2006 r.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


5. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował wraz z Przewodniczącym Rady, że w przyszłym tygodniu zostaną podpisane następujące akty przyjęte w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (3664/2006 - C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (we) nr …/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń istosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (3665/2006 - C6-0476/2006 – 2003/0257(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca Siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (3666/2006 - C6-0477/2006 - 2005/0043(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2013) (2007-2013) (3668/2006 - C6-0478/2006 - 2005/0277(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (3661/2006 - C6-0479/2006 - 2005/0104(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (SISII) (3662/2006 - C6-0480/2006 - 2005/0106(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008) (3682/2006 - C6-0481/2006 - 2005/0203(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 (3684/2006 - C6-0482/2006 - 2005/0223(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (3681/2006 - C6-0484/2006 - 2004/0270 B(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007-2013) (3680/2006 - C6-0487/2006 - 2005/0042 B(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (3663/2006 - C6-0490/2006 - 2004/0220(COD))

- Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilności transnarodowej we Wspólnocie w celach edukacji i szkolenia: Europejska Karta na rzecz Jakości Mobilności (3649/2006 - C6-0492/2006 - 2005/0179(COD))

- Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady wsprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (3650/2006 - C6-0491/2006 - 2005/0221(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (3669/2006 - C6-0486/2006 - 2005/0258(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego finansowania działań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na zanieczyszczenie spowodowane przez statki i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 (3631/2006 - C6-0485/2006 - 2005/0098(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (3651/2006 - C6-0483/2006 - 2006/0011(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (3687/2006 - C6-0494/2006 - 2003/0252(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr ... dotyczące produktów leczniczych stosowanych w pediatrii, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (3677/2006 - C6-0495/2006 - 2006/0207(COD))

- Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi wodniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych (3683/2006 - C6-0496/2006 - 2004/0117(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (3686/2006 - C6-0497/2006 - 2005/0017(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007-2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii (3689/2006 - C6-0498/2006 - 2006/0112(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen (3607/2/2006 - C6-0499/2006 - 2005/0006(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji (3678/2006 - C6-0500/2006 - 2006/0033(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka) (3688/2006 - C6-0501/2006 - 2006/0116(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzbogacania środków spożywczych w witaminy i minerały oraz w pewne inne substancje (3617/7//2006 - C6-0502/2006 - 2003/0262(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (3616/9/2006 - C6-0503/2006 - 2003/0165(COD))

Dodatkowo Rada oświadczyła, że zatwierdziła stanowiska przyjęte przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu w dniu 30 listopada 2006 r. w celu przyjęcia:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (3673/2006 - C6-0489/2006 - 2006/0209(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (3674/2006 - C6-0488/2006 - 2006/0210(COD))

W świetle dostosowań, które zostały wprowadzone przez Radę do tekstu przekazanego Parlamentowi, skonsultowano się z Komisją TRAN, jako komisją właściwą w tej sprawie. W piśmie z dnia 12 grudnia 2006 r. przewodniczący tej komisji poinformował Przewodniczącego, zgodnie z Artykułem 66 ustęp 2 Regulaminu, że dostosowania te nie dotyczą istoty aktu. Przewodniczący przystąpi więc w ciągu następnego tygodnia do podpisania także tych aktów prawnych.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


6.1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej – Rok budżetowy 2007, zmieniony przez Radę (głosowanie)

Projekty poprawek do projektu budżetu ogólnego w formie zmienionej przez Radę.

(Wymagana większość kwalifikowana)

Przewodniczący przypomniał przepisy mające zastosowanie do głosowania budżetowego i wymagane większości. Przeprowadzono głosowanie elektroniczne w celu stwierdzenia kworum. Uczestniczyło w nim 542 posłów.

Głos zabrał James Elles (sprawozdawca ds. budżetu ogólnego), przedstawiając następujące zmiany techniczne:

Po pierwsze, poprawka 328 (linia 22 02 02) obejmuje zwiększenie o 2 miliony euro w środkach na pokrycie zobowiązań i płatności. Te 2 miliony euro zostają pobrane z linii 19 05 01. W związku z tym poprawka 314 w sprawie linii 19 05 01 zostaje wycofana.

Po drugie, kwota 5 milionów euro w środkach na pokrycie zobowiązań i płatności zostaje włączona do linii 16 02 02.

Po trzecie, kwota 400 000 euro w środkach na pokrycie zobowiązań i płatności zostaje włączona do linii 15 04 07.

Odnośnie do kwot uwolnionych z rezerwy: poprawka 302 w sprawie linii 16 03 02, rezerwa zostaje zniesiona; poprawka 251 w sprawie linii 26 01 50 23; poprawka 330 w sprawie linii 28 01 01.

Odnośnie do EPSO: poprawka 255 zostaje zastąpiona poprawką mającą na celu zmniejszenie rezerwy do 25% środków z danych linii budżetowych.

Wreszcie celem uwzględnienia problemu w ramach pomocy przedakcesyjnej, jaki wynikł z lektury Rady i którego nie mogliśmy rozwiązać na czas, Parlament wzywa Komisję do włączenia następującego zdania na zakończenie ustępu 25 rezolucji: przedstawić wniosek o przesunięcie lub korektę budżetu w roku 2007, jeżeli kwoty przewidziane w budżecie na rok 2007 okazałyby się niewystarczające”. Dotyczy to linii budżetowej 05 05 01 01.

Zalecam poddanie pod głosowanie wyżej wymienionych zmian technicznych.”

Parlament przyjął powyższe zmiany techniczne.

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

Przyjęte poprawki figurują w załączniku do Teksty przyjęte”.

Ulla-Maj Wideroos (urzędująca przewodnicząca Rady) złożyła następujące oświadczenie:

W drugim czytaniu przyjmiecie Państwo budżet na rok 2007. Jest to pierwszy budżet w Unii poszerzonej do 27. Jest to także pierwszy budżet w okresie budżetowym 2007-2013. Z zadowoleniem stwierdzam, że porozumienie, jakie osiągnęły obie nasze instytucje w wyniku negocjacji z dnia 21 listopada 2006 i rozmów trójstronnych z dnia 28 listopada, zostało uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2007.

Istnieją nadal pewne drobne różnice w interpretowaniu w zakresie klasyfikowania wydatków, Rada zachowuje w tej kwestii wyłączne kompetencje. Rada może natomiast przyjąć minimalny poziom wzrostu wydatków wynikających z głosowania w drugim czytaniu, jakie miało dzisiaj miejsce.

Na zakończenie chciałabym podziękować przewodniczącemu Komisji Budżetowej J. Lewandowskiemu, a także sprawozdawcom Ellesowi i Greschowi, za wspaniałą współpracę w trakcie negocjacji.”

Przewodniczący złożył następujące oświadczenie:

Stwierdzam, że procedura budżetowa przebiegała zgodnie z traktatem i porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 6 maja 1999 r. oraz, że zgodnie z art. 13 porozumienia Rada i Parlament zadeklarowały zgodę co do maksymalnej stopy wzrostu wydatków nieobowiązkowych, zgodnie z drugim czytaniem w Parlamencie. Procedura budżetowa może więc uznana za zamkniętą, a budżet definitywnie ustalony”.

Po poproszeniu urzędującej przewodniczącej Rady Ulii-Maj Wideroos, przedstawicielki Komisji Dalii Grybauskaitė, przewodniczącego komisji BUDG Janusza Lewandowskiego, a także sprawozdawców Jamesa Ellesa i Louisa Grecha o dołączenie do przewodniczącego, przewodniczący Parlamentu wraz z urzędującą przewodniczącą Rady przystąpili do podpisania budżetu.


6.2. Projekt budżetu ogólnego 2007 zmieniony przez Radę (wszystkie sekcje) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 zmienionego przez Radę (wszystkie sekcje)
(15637/2006 – C6-0442/2006 – 2006/2018(BUD)2006/2018B(BUD))
i listy korygujące
nr 1/2007 (SEC (2006)0762)
nr 2/2007 (13886/2006 – C6-0341/2006)
nr 3/2007 (15636/2006 – C6-0443/2006)
do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007
Sekcja I, Parlament Europejski
Sekcja II, Rada
Sekcja III, Komisja
Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości
Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy
Sekcja VI, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sekcja VII, Komitet Regionów
Sekcja VIII (A) – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sekcja VIII (B) – Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: James Elles i Louis Grech (A6-0451/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0570)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Catherine Guy-Quint et James Elles (współsprawozdawca) w sprawie procedury głosowania.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący


6.3. Procedura uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez Państwa Członkowskie w dziedzinie transportu (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (tekst ujednolicony) [COM(2006)0284 - C6-0185/2006 - 2006/0099(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0458/2006)


(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0571)


6.4. Zniesienie kontroli na granicach (transport drogowy i żegluga śródlądowa) (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach Państw Członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (tekst ujednolicony) [COM(2006)0432 - C6-0261/2006 - 2006/0146(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0459/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0572)


6.5. Przekazywanie danych statystycznych objętych zasadą poufności (tekst ujednolicony)***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (Euratom, WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (tekst ujednolicony) [COM(2006)0477 - C6-0290/2006 - 2006/0159(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0457/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0573)


6.6. Przekazywanie danych statystycznych dotyczących połowów na Północno-Wschodnim Atlantyku (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (tekst ujednolicony) [COM(2006)0497 - C6-0301/2006 - 2006/0164(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0460/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0574)


6.7. Wspólnotowe kryteria obowiązujące w odniesieniu do działań w zakresie zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej wspólnotowe kryteria zwalczania oraz monitorowania niektórych chorób zwierząt (wersja ujednolicona) [COM(2006)0315 - C6-0236/2006 - 2006/0104(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0461/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0575)


6.8. Umowa WE-Paragwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych [COM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0406/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0576)


6.9. Działalność w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (porozumienie- WE - Australia, Kanada, Norwegia i Szwajcaria, Korea, Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do zawarcia porozumienia odnawiającego i zmieniającego porozumienie w sprawie działalności w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki [COM(2006)0343 - C6-0373/2006 - 2006/0111(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Giles Chichester (A6-0418/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0577)


6.10. Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru (tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w związku z rozszerzeniem) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady dostosowującego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [COM(2006)0677 - C6-0424/2006 - 2006/0226(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Joseph Daul (A6-0412/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0578)


6.11. Zapobieganie narkomanii i informowanie opinii publicznej” (2007-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Zapobieganie narkomanii i informowanie opinii publicznej” w ramach programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” [COM(2006)0230 – C6 0095/2005 – 2005/0037B(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Inger Segelström (A6-0454/2006)P6_TA(2006)0579

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0579)


6.12. Program szczegółowy "Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych" (2007-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy "Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych" w ramach programu ogólnego "Prawa podstawowe i sprawiedliwość" [COM(2005)0122 - C6-0096/2005 - 2005/0040(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Inger Segelström (A6-0452/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0580)


6.13. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (2008-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi" [COM(2005)0123 - C6-0124/2005 - 2005/0046(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Barbara Kudrycka (A6-0437/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0581)


6.14. Wprowadzanie konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 417/2002 w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2978/94 [COM(2006)0111 - C6-0104/2006 - 2006/0046(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0582)


6.15. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi" [COM(2005)0123 - C6-0238/2005 - 2005/0048(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Barbara Kudrycka (A6-0419/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0583)


6.16. Program szczegółowy „Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami” (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy„Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami” na okres 2007-2013 - Program ogólny "Bezpieczeństwo i ochrona wolności" [COM(2005)0124 - C6-0241/2005 - 2005/0034(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Romano Maria La Russa (A6-0390/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Głos zabrał Romano Maria La Russa (sprawozdawca), sprzeciwiając się stosowaniu do takich zagadnień procedury głosowania określonej w art. 131.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0584)


6.17. Skład liczbowy komisji (głosowanie)

Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 174 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących w sprawie składu liczbowego komisji parlamentarnych. (B6-0664/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 17)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0585)


6.18. Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn [10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Lissy Gröner i Amalia Sartori (A6-0455/2006)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 18)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2006)0586)


6.19. Prawa jazdy (przekształcenie) ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (przekształcenie) [09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A6-0414/2006)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 19)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2006)0587)


6.20. Zmiana art. 81 Regulaminu Parlamentu, Postanowienia wykonawcze (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany art. 81 Regulaminu Parlamentu, Postanowienia wykonawcze [2006/2211(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Richard Corbett (A6-0415/2006)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 20)

TEKST REGULAMINU

Poprawki przyjęte: Patrz załącznik "Wyniki głosowania"

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0588)

W związku z głosowaniem głos zabrał Richard Corbett (sprawozdawca).

Nowe przepisy wejdą w życie 1.1.2007 r.


6.21. Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (komisje, kwestorzy) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany art. 15 i art. 182 ust. 1 Regulaminu Parlamentu Europejskiego: wybory kwestorów i prezydium komisji [2006/2287(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Jo Leinen (A6-0464/2006)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 21)

TEKST REGULAMINU

Poprawki przyjęte: Patrz załącznik "Wyniki głosowania"

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0589)

Nowe przepisy wejdą w życie 1.1.2007 r.


6.22. Utworzenie Funduszu na rzecz Granic Zewnętrznych (2007-2013) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi" [COM(2005)0123 - C6-0125/2005 - 2005/0047(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Barbara Kudrycka (A6-0427/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 22)

WNIOSEK KOMISJI

Głos zabrała Barbara Kudrycka (sprawozdawczyni) zalecając przyjęcie poprawki kompromisowej.

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0590)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0590)


6.23. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Powrotów (2008-2013) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” [COM(2005)0123 - C6-0126/2005 - 2005/0049(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 23)

WNIOSEK KOMISJI

Głos zabrali: Barbara Kudrycka (sprawozdawczyni), Ulla-Maj Wideroos (urzędująca przewodnicząca Rady) i Andris Piebalgs (członek Komisji), precyzując stanowisko swoich instytucji.

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0591)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0591)


6.24. Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie xxx/2006 dotyczące produktów leczniczych stosowanych w pediatrii, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 [COM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Françoise Grossetête (A6-0396/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 24)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0592)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0592)


6.25. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń [COM(2005)0087 - C6-0082/2005 - 2005/0020(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 25)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0593)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0593)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Hans-Peter Mayer (sprawozdawca) sprecyzował, że niemiecka terminologia jest wiążąca, oraz przedstawił poprawkę ustną do bloku kompromisowego nr 1, która została przyjęta.


6.26. Program szczegółowy "Prawa podstawowe i obywatelstwo" (2007-2013) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy "Profilaktyka antynarkotykowa oraz informowanie opinii publicznej" w ramach programu ogólnego "Prawa podstawowe i sprawiedliwość" [COM(2005)0122 - C6-0236/2005 - 2005/0038(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Inger Segelström (A6-0465/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 26)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0594)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0594)


6.27. Program szczegółowy "Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych" (2007-2013) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy Profilaktyka antynarkotykowa oraz informowanie opinii publicznej” w ramach programu ogólnego Prawa podstawowe i sprawiedliwość” [COM(2005)0122 - C6-0237/2005 - 2005/0039(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Inger Segelström (A6-0453/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 27)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0595)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0595)


6.28. Program szczegółowy "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości" (2007-2013) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” na okres 2007-2013 - Program ogólny „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” [COM(2005)0124 - C6-0242/2005 - 2005/0035(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Romano Maria La Russa (A6-0389/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 28)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0596)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0596)


6.29. Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporzdzenie) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) [COM(2006)0383 - C6-0296/2006 - 2006/0125(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A6-0410/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 29)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P6_TA(2006)0597)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0597)


6.30. Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) [COM(2006)0383 - C6-0297/2006 - 2006/0126(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 30)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P6_TA(2006)0598)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0598)


6.31. Wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego instrument na rzecz wspierania ochrony i bezpieczeństwa jądrowego [09037/2006 - C6-0153/2006 - 2006/0802(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Esko Seppänen (A6-0397/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 31)

TEKST RADY

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0599)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0599)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Esko Seppänen (sprawozdawca) , który przedstawił poprawkę ustną do poprawki 25; poprawka została przyjęta.


6.32. Wiza na przekraczanie granic zewnętrznych państw członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu [COM(2006)0084 - C6-0256/2006 - 2006/0022(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ioannis Varvitsiotis (A6-0431/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 32)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0600)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0600)


6.33. Nagroda im. Sacharowa (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0665/2006 i B6-0666/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 33)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0665/2006

(zastępujący B6-0665/2006 i B6-0666/2006):

złożony przez następujących posłów:

Edward McMillan-Scott, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE-DE;
Pasqualina Napoletano i Véronique De Keyser w imieniu grupy PSE;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE;
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE;
Vittorio Agnoletto, Gabriele Zimmer, Jens Holm, Erik Meijer i Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL;
Inese Vaidere, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Gintaras Didžiokas i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN.

Przyjęto (P6_TA(2006)0601)

°
° ° °

Głos zabrał Edward McMillan-Scott, który zasygnalizował, że Gao Zhisheng, chiński obrońca praw człowieka, został postawiony przed sądem i uwięziony.


6.34. Ochrona danych w zakresie współpracy policyjnej w sprawach karnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie negocjacji dotyczących decyzji ramowej w sprawie ochrony danych w zakresie współpracy policyjnej w sprawach karnych [2006/2286(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Martine Roure (A6-0456/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 34)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P6_TA(2006)0602)


6.35. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii - Zielona Księga [2006/2113(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Eluned Morgan (A6-0426/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 35)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0603)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Claude Turmes wniósł poprawkę ustną do poprawki 10.

Ponieważ ponad 37 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu wspomnianej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta.


6.36. Biomasa i biopaliwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii na rzecz biomasy i biopaliw [2006/2082(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Werner Langen (A6-0347/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 36)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0604)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

- Mechtild Rothe w imieniu grupy PSE wniósł poprawkę ustną do poprawki 76; poprawka została przyjęta.


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie James Elles i Louis Grech - A6-0451/2006: Laima Liucija Andrikienė

Sprawozdanie Lissy Gröner i Amalia Sartori - A6-0455/2006: Zita Pleštinská

Sprawozdanie Jo Leinen - A6-0464/2006: Richard Corbett

Sprawozdanie Esko Seppänen - A6-0397/2006: Árpád Duka-Zólyomi

Sprawozdanie Martine Roure - A6-0456/2006: Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po dacie głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:00 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Konwencja haska w sprawie papierów wartościowych (debata)

Pytanie ustne (O-0120/2006) zadane przez Pervenche Berès, Wolfa Klinza, Enrique Baróna Crespo, Monicę Frassoni, Magdę Kósáné Kovács, Louisa Grecha, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolína Sáncheza Presedo, Benoît Hamona, Rosę Miguélez Ramos, Bernarda Poignanta, Donatę Gottardi, Catherine Trautmann, Giovanniego Pittella, Manfreda Webera, Inés Ayala Sender, Jeana Louisa Cottigny, Jean-Luca Bennahmiasa, Marca Tarabella, Jean-Paula Gauzèsa, Kadera Arifa, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicolę Zingaretti, Yannicka Vaugrenarda, Harlema Désira, Gillesa Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rose Díez González, Michela Rocarda, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierra Moscovici, Jean-Claude'a Fruteau i Csaba Sándor Tabajdi, do Komisji: Konsekwencje podpisania Konwencji haskiej w sprawie papierów wartościowych (B6-0447/2006)

Pervenche Berès zadała pytanie ustne.

Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy PSE, John Purvis, Marc Tarabella, Jacques Barrot i Pervenche Berès

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès, Wolf Klinz, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Catherine Trautmann, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Castex, Anne Ferreira, Robert Navarro, Brigitte Douay, Bernadette Bourzai, Alain Hutchinson, Sérgio Sousa Pinto, Alejandro Cercas, Maria Badia i Cutchet, Ignasi Guardans Cambó i Michel Rocard w sprawie konsekwencji podpisania konwencji haskiej dotyczącej papierów wartościowych (B6-0632/2006)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.4 protokołu z dnia 14.12.2006.


11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 12.12.2006)


11.1. Sytuacja na wyspach Fidżi

Projekty rezolucji B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0652/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 i B6-0663/2006

Justas Vincas Paleckis, Nirj Deva, Tobias Pflüger, Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan i István Szent-Iványi przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, Józef Pinior w imieniu grupy PSE, Marcin Libicki w imieniu grupy UEN, Michael Gahler i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 14.12.2006.


11.2. Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti

Projekty rezolucji B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 i B6-0659/2006

José Javier Pomés Ruiz, Ilda Figueiredo, Marek Aleksander Czarnecki, Miguel Angel Martínez Martínez i Raül Romeva i Rueda przedstawili projekty rezolucji.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE-DE, Karin Scheele w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Józef Pinior, Kathy Sinnott i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.2 protokołu z dnia 14.12.2006.


11.3. Birma

Projekty rezolucji B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 i B6-0661/2006

Thomas Mann, Erik Meijer, Marc Tarabella, Marios Matsakis i Alyn Smith przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 14.12.2006.


12. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


12.1. Sytuacja na wyspach Fidżi (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0652/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 i B6-0663/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 37)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0646/2006

(zastępujący B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 i B6-0663/2006):

złożony przez następujących posłów:

Nirj Deva, Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt, Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Marie-Arlette Carlotti, Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE,

István Szent-Iványi, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE,

Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Marcin Libicki, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN.

Przyjęto (P6_TA(2006)0605)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0652/2006 stał się bezprzedmiotowy.)


12.2. Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 i B6-0659/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 38)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0648/2006

(zastępujący B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 i B6-0659/2006):

złożony przez następujących posłów:

Michael Gahler, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Bernd Posselt i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Miguel Angel Martínez Martínez, Marie-Arlette Carlotti, María Sornosa Martínez i Pierre Schapira w imieniu grupy PSE,

Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken i Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE,

Luisa Morgantini i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN.

Przyjęto (P6_TA(2006)0606)


12.3. Birma (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 i B6-0661/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 39)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0647/2006

(zastępujący B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 i B6-0661/2006):

złożony przez następujących posłów:

Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Bernd Posselt, Charles Tannock i Simon Coveney w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock i Marc Tarabella w imieniu grupy PSE,

Frédérique Ries i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto i Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL,

Gintaras Didžiokas w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2006)0607)


12.4. Konwencja haska w sprawie papierów wartościowych (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0632/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 40)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0608)


13. Skład komisji i delegacji

Na wniosek sekretariatu posłów niezrzeszonych i grupy PSE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów: Jean-Claude Martinez zamiast Philip Claeys;

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Philippe Busquin zamiast Guido Sacconi;

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja: Guido Sacconi zamiast Philippe'a Busquina.


14. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI, Parlament podjął decyzję o stwierdzeniu ważności mandatu Christel Schaldemose ze skutkiem od dnia 15.10.2006 r.


15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Ściślejsza współpraca między komisjami

komisja ENVI

- Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin (COM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD))
(opinia: ITRE, IMCO)
Ściślejsza współpraca między komisjami ENVI, AGRI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 07.12.2006)

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 45 Regulaminu)

komisja DEVE

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. The Horn of Africa: an EU regional political partnership for peace, security and development (2006/2291(INI))
(opinia: AFET, INTA)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 07.12.2006)

komisja ENVI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Thematic Strategy for Soil Protection (2006/2293(INI))
(opinia: AGRI, ITRE, JURI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 07.12.2006)

komisja INTA

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Global Europe - External aspects of competitiveness (2006/2292(INI))
(opinia: ITRE, ECON)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 07.12.2006)

komisja TRAN

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach . Vers une politique maritime de l’Union : une vision européenne des océans et des mers (2006/2299(INI))
(opinia: PECH, ENVI, ITRE, REGI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 07.12.2006)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (artykuł 82, ustęp 4, Regulaminu)

komisja AFET

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Report on FYROM's 2006 progress report (2006/2289(INI))

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Report on Croatia's 2006 progress report (2006/2288(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (artykuł 114, ustęp 3)

komisja LIBE

- Ochrona danych w zakresie współpracy policyjnej w sprawach karnych (2006/2286(INI))


16. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 116 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim i Carl Schlyter

57

65/2006

Renato Brunetta

40

66/2006

Oldřich Vlasák

29

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis i Caroline Lucas

50

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura i José Albino Silva Peneda

97

69/2006

Aldo Patriciello

11

70/2006

Alessandra Mussolini i Carlo Casini

23

71/2006

Luca Romagnoli

29

72/2006

Milan Gaľa, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská i Peter Šťastný

69

73/2006

Mario Borghezio

10

74/2006

Manuel dos Santos, Fausto Correia, Jamila Madeira i Emanuel Fernandes

20

75/2006

Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Alexander Alvaro, Lissy Gröner i Thomas Mann

36

76/2006

Andreas Mölzer

19

77/2006

Andreas Mölzer

9

78/2006

Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk i Ryszard Czarnecki

16

79/2006

Milan Horáček, Simon Coveney i Christa Prets

92

80/2006

Michael Cashman, Andrew Duff i Richard Howitt

25

81/2006

Alessandra Mussolini

5

82/2006

Stanisław Jałowiecki

43

83/2006

Philip Claeys, Frank Vanhecke i Koenraad Dillen

9

84/2006

Catherine Stihler

30

85/2006

Jacky Henin, Marco Rizzo i Helmuth Markov

7

86/2006

Adriana Poli Bortone

9

87/2006

Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries i Thomas Ulmer

51

88/2006

Daniel Strož

9

89/2006

Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta i Sylvia-Yvonne Kaufmann

35

90/2006

Caroline Lucas, Jillian Evans, Luigi Cocilovo i Jean Lambert

21

91/2006

Daniel Strož

8


17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


18. Kalendarz następnych posiedzeń

Kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 18.12.2006 r.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16:35.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Leichtfried, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Obserwatorzy

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Stoyanov, Ţicău, Vigenin

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności