Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 15 януари 2007 г. - Страсбург
 1.Тържествено заседание - Посрещане на българските и румънските членове на ЕП
 2.Подновяване на сесията
 3.Състав на Парламента
 4.Изявление на председателството
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Образуване на политическа група
 9.Кратка реч на председателя на Парламента
 10.Внесени документи
 11.Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 12.Петиции
 13.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 14.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента
 15.Дневен ред на следващото заседание
 16.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (106 kb) Присъствен списък (54 kb)    
 
Протокол (132 kb) Присъствен списък (21 kb) Приложение 1 (33 kb) 
 
Протокол (164 kb) Присъствен списък (66 kb) Приложение 1 (74 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност