Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 15 januari 2007 - Strasbourg
 1.Högtidligt möte - Mottagande av de bulgariska och rumänska ledamöterna
 2.Återupptagande av sessionen
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Uttalande av talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Bildande av en politisk grupp
 9.Anförande av parlamentets talman
 10.Inkomna dokument
 11.Skriftliga förklaringar och frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Framställningar
 13.Avtalstexter översända av rådet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 15.Föredragningslista för nästa sammanträde
 16.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (95 kb) Närvarolista (54 kb)    
 
Protokoll (122 kb) Närvarolista (21 kb) Bilaga 1 (30 kb) 
 
Protokoll (149 kb) Närvarolista (66 kb) Bilaga 1 (62 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy