Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2676(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0024/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0024/2007

Συζήτηση :

PV 17/01/2007 - 7
CRE 17/01/2007 - 7

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2007 - 9.7
CRE 18/01/2007 - 9.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0007

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2007 - Στρασβούργο

7. Kαταδίκη σε θάνατο ιατρικού προσωπικού στη Λιβύη (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Kαταδίκη σε θάνατο ιατρικού προσωπικού στη Λιβύη

Ο Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν Philip Dimitrov Dimitrov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Evgeni Kirilov, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, Atanas Paparizov, Alexander Lambsdorff, Mario Borghezio, Eoin Ryan, Kathalijne Maria Buitenweg, Simon Busuttil, Kristian Vigenin, Sarah Ludford, Hanna Foltyn-Kubicka, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marian Harkin, Simon Coveney, Ana Maria Gomes, Bogusław Sonik και Pierre Schapira.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν Miroslav Mikolášik, Günter Gloser και Jacques Barrot.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Vittorio Agnoletto, André Brie και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη φυλάκιση και τη δίκη πέντε βουλγάρων νοσοκόμων και ενός παλαιστινίου γιατρού σε σχέση με την υπόθεση HIV/AIDS στο νοσοκομείο παίδων της Βεγγάζης το 1999 (B6-0024/2007);

- Kristian Vigenin, Georgi Bliznashki, Evgeni Kirilov, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mladen Petrov Chervenyakov, Atanas Paparizov, Jan Marinus Wiersma, Pasqualina Napoletano, Catherine Guy-Quint, Alexandra Dobolyi, Hannes Swoboda, Elena Valenciano Martínez-Orozco και Pierre Schapira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη θανατική ποινή που επεβλήθη σε ιατρικό προσωπικό στη Λιβύη (B6-0025/2007

- Filiz Husmenova, Graham Watson, Adrian Mihai Cioroianu, Stanimir Ilchev, Tchetin Kazak, Antonyia Parvanova et Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη φυλάκιση και τη δίκη πέντε βουλγάρων νοσοκόμων και ενός παλαιστινίου γιατρού σε σχέση με την υπόθεση HIV/AIDS στο νοσοκομείο παίδων της Βεγγάζης το 1999 (B6-0026/2007);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli και Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη φυλάκιση και τη δίκη των πέντε βουλγάρων νοσοκόμων και του παλαιστίνιου γιατρού που κατηγορούνται για την υπόθεση του ιού HIV/AIDS στο νοσοκομείο παίδων της Βεγγάζης το 1999 (B6-0027/2007);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη φυλάκιση και τη δίκη πέντε βουλγάρων νοσοκόμων και ενός παλαιστινίου γιατρού σε σχέση με την υπόθεση HIV/AIDS στο νοσοκομείο παίδων της Βεγγάζης το 1999 (B6-0028/2007);

- Philip Dimitrov Dimitrov, Geoffrey Van Orden, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Simon Busuttil, Simon Coveney, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov et Stefan Sofianski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη φυλάκιση και τη δίκη πέντε βουλγάρων νοσοκόμων και ενός παλαιστινίου γιατρού σε σχέση με την υπόθεση HIV/AIDS στο νοσοκομείο παίδων της Βεγγάζης το 1999 (B6-0029/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.01.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου