Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2676(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B6-0024/2007

Ingivna texter :

RC-B6-0024/2007

Debatter :

PV 17/01/2007 - 7
CRE 17/01/2007 - 7

Omröstningar :

PV 18/01/2007 - 9.7
CRE 18/01/2007 - 9.7

Antagna texter :

P6_TA(2007)0007

Protokoll
Onsdagen den 17 januari 2007 - Strasbourg

7. Dödsdomar mot sjukvårdspersonal i Libyen (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Dödsdomar mot sjukvårdspersonal i Libyen

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Philip Dimitrov Dimitrov för PPE-DE-gruppen, Evgeni Kirilov för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Geoffrey Van Orden, Atanas Paparizov, Alexander Lambsdorff, Mario Borghezio, Eoin Ryan, Kathalijne Maria Buitenweg, Simon Busuttil, Kristian Vigenin, Sarah Ludford, Hanna Foltyn-Kubicka, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marian Harkin, Simon Coveney, Ana Maria Gomes, Bogusław Sonik och Pierre Schapira.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Miroslav Mikolášik, Günter Gloser och Jacques Barrot.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Vittorio Agnoletto, André Brie och Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen, om fängslandet av och rättegången mot fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som stått åtalade i Libyen i ett mål om hiv/aids på barnsjukhuset i Benghazi 1999 (B6-0024/2007);

- Kristian Vigenin, Georgi Bliznashki, Evgeni Kirilov, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mladen Petrov Chervenyakov, Atanas Paparizov, Jan Marinus Wiersma, Pasqualina Napoletano, Catherine Guy-Quint, Alexandra Dobolyi, Hannes Swoboda, Elena Valenciano Martínez-Orozco och Pierre Schapira för PSE-gruppen, om dödsstraffet mot sjukvårdspersonalen i Libyen (B6-0025/2007);

- Filiz Husmenova, Graham Watson, Adrian-Mihai Cioroianu, Stanimir Ilchev, Tchetin Kazak, Antonyia Parvanova och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om fängslandet av och rättegången mot fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som stått åtalade i ett mål om hiv/aids på barnsjukhuset i Benghazi 1999 (B6-0026/2007);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli och Eoin Ryan för UEN-gruppen, om fängslandet av och rättegången mot fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som stått åtalade i ett mål om hiv/aids på barnsjukhuset i Benghazi 1999 (B6-0027/2007);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, om om fängslandet av och rättegången mot fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som stått åtalade i ett mål om hiv/aids på barnsjukhuset i Benghazi 1999 (B6-0028/2007);

- Philip Dimitrov Dimitrov, Geoffrey Van Orden, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Simon Busuttil, Simon Coveney, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov och Stefan Sofianski för PPE-DE-gruppen, om fängslandet av och rättegången mot fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som stått åtalade i ett mål om hiv/aids på barnsjukhuset i Benghazi 1999 (B6-0029/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 18.01.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy