Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Πρόγραμμα της Γερμανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Διάταξη των εργασιών
 7.Kαταδίκη σε θάνατο ιατρικού προσωπικού στη Λιβύη (συζήτηση)
 8.Έβδομη και όγδοη ετήσια έκθεση σχετικά με τις εξαγωγές όπλων (συζήτηση)
 9.Ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων ***II - Πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών ***II - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών ***II (συζήτηση)
 10.Σύνθεση των επιτροπών (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών)
 11.Ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων ***II - Πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών ***II - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών ***II (συνέχεια της συζήτησης)
 12.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια - Ενδιάμεσος απολογισμός (συζήτηση)
 13.Τροποποίηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ/ΕΚ ("Συμφωνία του Κοτονού") *** (συζήτηση)
 14.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 15.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (187 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (140 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (204 kb) Κατάσταση παρόντων (84 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου