Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 17 januari 2007 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Programma van het Duits voorzitterschap (debat)
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling Parlement
 6.Regeling van de werkzaamheden
 7.Terdoodveroordeling van het in Libië vastgehouden medisch personeel (debat)
 8.Zevende en achtste jaarverslag betreffende wapenuitvoer (debat)
 9.Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap ***II - Bevoegdheidsbewijs van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de Gemeenschap besturen ***II - Rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer ***II (debat)
 10.Samenstelling commissies (termijn voor de indiening van amendementen)
 11.Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap ***II - Bevoegdheidsbewijs van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de Gemeenschap besturen ***II - Rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer ***II (voortzetting van het debat)
 12.Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid - tussentijdse evaluatie (debat)
 13.Sluiting van de overeenkomst tot wijziging van de partnerschapsovereenkomst ACS/EG-lidstaten *** (debat)
 14.Agenda van de volgende vergadering
 15.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (172 kb) Presentielijst (65 kb) 
 
Notulen (160 kb) Presentielijst (23 kb) 
 
Notulen (190 kb) Presentielijst (68 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid