Rodyklė 
Protokolas
PDF 188kWORD 136k
Trečiadienis, 2007 m. sausio 17 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Vokietijos pirmininkavimo programa (diskusijos)
 4.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Darbų programa
 7.Medikams skiriamos mirties bausmės Libijoje (diskusijos)
 8.Septintoji ir aštuntoji metinės ginklų eksporto ataskaitos (diskusijos)
 9.Bendrijos geležinkelių plėtra ***II - Traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius, sertifikavimas ***II - Tarptautinių geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***II (diskusijos)
 10.Komitetų sudėtis (pakeitimų pateikimo terminas)
 11.Bendrijos geležinkelių plėtra ***II - Traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius, sertifikavimas ***II - Tarptautinių geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***II (diskusijų tęsinys)
 12.Europos kelių eismo saugumo veiksmų programa. Vidurio laikotarpio ataskaita (diskusijos)
 13.AKR ir ES partnerystės susitarimo („Kotonu susitarimo“) keitimas *** (diskusijos)
 14.Kito posėdžio darbotvarkė
 15.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.35 val.

°
° ° °

Pirmininkas gavo darbotvarkės pakeitimą, kurį jis 15.00 val. pristatys Parlamentui.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Autonominės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (COM(2006)0804 - C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nustatančio papildomų išlaidų, perkant tam tikrus žuvininkystės produktus iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų ir Prancūzijos Gvianos bei Reuniono departamentų, kompensavimo sistemą 2007–2013 m. (COM(2006)0740 - C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

BUDG, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0812 - C6-0504/2006 – 2006/0264(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvą 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose (COM(2006)0784 - C6-0493/2006 – 2006/0272(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Bendrijos geležinkelių sistemos sąveikos (COM(2006)0783 - C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą (COM(2006)0785 - C6-0473/2006 – 2006/0274(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2006)0815 - C6-0036/2007 – 2006/0271(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM, ITRE, ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2005/32/EB, nustatančios ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0907 - C6-0034/2007 – 2006/0291(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0921 - C6-0032/2007 – 2006/0297(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0920 - C6-0031/2007 – 2006/0296(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0919 - C6-0030/2007 – 2006/0295(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0918 - C6-0029/2007 – 2006/0298(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0917 - C6-0028/2007 – 2006/0299(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0912 - C6-0027/2007 – 2006/0307(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0909 - C6-0026/2007 – 2006/0282(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0908 - C6-0025/2007 – 2006/0294(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0903 - C6-0024/2007 – 2006/0285(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0902 - C6-0023/2007 – 2006/0284(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0906 - C6-0022/2007 – 2006/0281(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0915 - C6-0021/2007 – 2006/0303(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0911 - C6-0020/2007 – 2006/0306(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0914 - C6-0019/2007 – 2006/0302(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0910 - C6-0018/2007 – 2006/0305(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2005/68/EB dėl perdraudimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0905 - C6-0017/2007 – 2006/0280(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0913 - C6-0016/2007 – 2006/0301(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0904 - C6-0015/2007 – 2006/0279(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0916 - C6-0014/2007 – 2006/0300(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (COM(2006)0852 - C6-0012/2007 – 2006/0278(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvos 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0926 - C6-0010/2007 – 2006/0293(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0924 - C6-0009/2007 – 2006/0289(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvos 91/675/EEB dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų komiteto įsteigimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0925 - C6-0008/2007 – 2006/0292(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0923 - C6-0007/2007 – 2006/0288(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0922 - C6-0006/2007 – 2006/0287(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybių narių akvakultūros statistikos pateikimo (COM(2006)0864 - C6-0005/2007 – 2006/0286(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Malaizijos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo (COM(2006)0619 - C6-0004/2007 – 2006/0202(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl leidimo naudoti tarifines kvotas rafinavimo įmonėms skirto žaliavinio cukranendrių cukraus importui į Bulgariją ir Rumuniją 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais (COM(2006)0798 - C6-0003/2007 – 2006/0261(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl grynaveislių veislinių galvijų (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0749 - C6-0002/2007 – 2006/0250(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (COM(2006)0901 - C6-0001/2007 - 2006/0283(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON


3. Vokietijos pirmininkavimo programa (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Vokietijos pirmininkavimo programa

Pirmininkas padarė trumpą įžanginį pareiškimą.

Angela Merkel (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas).

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage IND/DEM frakcijos vardu, Andreas Mölzer ITS frakcijos vardu, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, Werner Langen, Hannes Swoboda, Silvana Koch-Mehrin, Gabriele Zimmer, Jens-Peter Bonde, Jean-Claude Martinez, Gianni De Michelis, Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Lena Ek, Bairbre de Brún, Bastiaan Belder, Maciej Marian Giertych, Íñigo Méndez de Vigo, Jan Marinus Wiersma, Alexander Alvaro, Georgios Karatzaferis, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Hannu Takkula, Guntars Krasts, Markus Ferber, Bernhard Rapkay, Andrew Duff, Margie Sudre, Jo Leinen, Hartmut Nassauer, Bernard Poignant, Marian-Jean Marinescu, Dariusz Rosati, Mathieu Grosch, Gunnar Hökmark, Antonio Tajani, Angela Merkel ir José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.


(Posėdis sustabdytas 12.25 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

4. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2007 m. sausio 15 d. ir 2007 m. sausio 16 d. posėdžių protokolai patvirtinti.


5. Parlamento sudėtis

Ewa Hedkvist Petersen raštu pranešė apie tai, kad ji atsistatydina iš Parlamento narės pareigų. Atsistatydinimas įsigalios 2007 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis Parlamentas konstatuoja, kad atsirado laisva Parlamento nario vieta ir apie tai praneša susijusiai valstybei narei.


6. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalintas galutinis sausio mėn. I ir II sesijų darbotvarkės projektas (PE 382.948/PDOJ), kuriam pasiūlytas šis pakeitimas (pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnį):

2007 m. sausio 17 d. ir 2007 m. sausio 18 d. posėdžiai

trečiadienis

- ECON komiteto prašymas nukelti Pervenche Berès klausimą Komisijai dėl konvergencijos vykdant ES lygio priežiūrą ateityje (28 darbotvarkės projekto punktas) kitai sesijai siekiant jį įtraukti į bendrą diskusiją su Taryba tuo pačiu klausimu.

Kalbėjo Pervenche Berès (ECON komiteto pirmininkė), kuri pagrindė šį prašymą.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

ketvirtadienis

- pakeitimų nėra

2007 m. sausio 31 d. ir 2007 m. vasario 1 d. posėdžiai

- pakeitimų nėra

Darbų programa buvo patvirtinta.


7. Medikams skiriamos mirties bausmės Libijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Medikams skiriamos mirties bausmės Libijoje.

Günter Gloser (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Philip Dimitrov Dimitrov PPE-DE frakcijos vardu, Evgeni Kirilov PSE frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden, Atanas Paparizov, Alexander Lambsdorff, Mario Borghezio, Eoin Ryan, Kathalijne Maria Buitenweg, Simon Busuttil, Kristian Vigenin, Sarah Ludford, Hanna Foltyn-Kubicka, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marian Harkin, Simon Coveney, Ana Maria Gomes, Bogusław Sonik ir Pierre Schapira.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Günter Gloser ir Jacques Barrot.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Vittorio Agnoletto, André Brie ir Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu – dėl penkių Bulgarijos medicinos seserų ir Palestinos gydytojo įkalinimo ir nuteisimo pagal kaltinimus, iškeltus 1999 metais, dėl Benghazi ligoninėje ŽIV užkrėstų vaikų (B6-0024/2007);

- Kristian Vigenin, Georgi Bliznashki, Evgeni Kirilov, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mladen Petrov Chervenyakov, Atanas Paparizov, Jan Marinus Wiersma, Pasqualina Napoletano, Catherine Guy-Quint, Alexandra Dobolyi, Hannes Swoboda, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Pierre Schapira PSE frakcijos vardu – dėl mirties nuosprendžio paskirto medicinos darbuotojams Libijoje (B6-0025/2007);

- Filiz Husmenova, Graham Watson, Adrian-Mihai Cioroianu, Stanimir Ilchev, Tchetin Kazak, Antonyia Parvanova ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu – dėl penkių Bulgarijos medicinos seserų ir Palestinos gydytojo įkalinimo ir nuteisimo pagal kaltinimus, iškeltus 1999 metais, dėl Benghazi ligoninėje ŽIV užkrėstų vaikų (B6-0026/2007);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli ir Eoin Ryan UEN frakcijos vardu – dėl penkių Bulgarijos medicinos seserų ir Palestinos gydytojo įkalinimo ir nuteisimo pagal kaltinimus, iškeltus 1999 metais, dėl Benghazi ligoninėje ŽIV užkrėstų vaikų (B6-0027/2007);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu – dėl penkių Bulgarijos medicinos seserų ir Palestinos gydytojo įkalinimo ir nuteisimo pagal kaltinimus, iškeltus 1999 metais, dėl Benghazi ligoninėje ŽIV užkrėstų vaikų (B6-0028/2007);

- Philip Dimitrov Dimitrov, Geoffrey Van Orden, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Simon Busuttil, Simon Coveney, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov ir Stefan Sofianski PPE-DE frakcijos vardu– dėl penkių Bulgarijos medicinos seserų ir Palestinos gydytojo įkalinimo ir nuteisimo pagal kaltinimus, iškeltus 1999 metais, dėl Benghazi ligoninėje ŽIV užkrėstų vaikų (B6-0029/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.7 protokolo 18.01.2007.


8. Septintoji ir aštuntoji metinės ginklų eksporto ataskaitos (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos septintosios ir aštuntosios metinių ataskaitų, parengtų pagal Europos Sąjungos elegesio kodekso ginklų eksporto srityje 8 galiojančią nuostatą (2006/2068(INI)) - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006).

Raül Romeva i Rueda pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Günter Gloser (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Karl von Wogau PPE-DE frakcijos vardu, Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Liam Aylward UEN frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Georgios Karatzaferis IND/DEM frakcijos vardu, Günter Gloser, Geoffrey Van Orden, Panagiotis Beglitis, Marios Matsakis, Bart Staes, Jaromír Kohlíček, Gerard Batten ir Luis Yañez-Barnuevo García.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Sarah Ludford, Richard Howitt, Marianne Mikko, Józef Pinior, Joel Hasse Ferreira, Proinsias De Rossa ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.8 protokolo 18.01.2007.


9. Bendrijos geležinkelių plėtra ***II - Traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius, sertifikavimas ***II - Tarptautinių geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***II (diskusijos)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo (05895/2/2006 — C6-0309/2006 — 2004/0047(COD)) - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006).

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (05893/5/2006 — C6-0310/2006 — 2004/0048(COD)) - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Gilles Savary (A6-0480/2006).

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tarptautinių geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (05892/1/2006 — C6-0311/2006 — 2004/0049(COD)) - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dirk Sterckx (A6-0479/2006).

Georg Jarzembowski pateikė rekomendaciją dėl antrojo svarstymo (A6-0475/2006).

Gilles Savary pateikė rekomendaciją dėl antrojo svarstymo (A6-0480/2006).

Dirk Sterckx pateikė rekomendaciją dėl antrojo svarstymo (A6-0479/2006).

Kalbėjo: Karin Roth (einanti Tarybos Pirmininko pareigas), Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Elisabeth Jeggle PPE-DE frakcijos vardu, ir Bogusław Liberadzki PSE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Josu Ortuondo Larrea ALDE frakcijos vardu, Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Michael Henry Nattrass IND/DEM frakcijos vardu, Luca Romagnoli ITS frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Reinhard Rack, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Hélène Flautre, Jaromír Kohlíček, Johannes Blokland, Mathieu Grosch, Willi Piecyk, Paolo Costa ir Karin Roth.

(Diskusijos nutraukiamos. Jos bus atnaujintos 21 val.)


10. Komitetų sudėtis (pakeitimų pateikimo terminas)

Pirmininkų sueiga pateikė Pirmininkui pasiūlymą dėl sprendimo dėl komitetų sudėties (B6-0031/2007).

Pakeitimų pateikimo terminas: 2007 m. sausio 18 d., 9.30 val.

Balsavimas: 2007 m. sausio 18 d., 12.00 val.


(Posėdis sustabdytas 19.00 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

11. Bendrijos geležinkelių plėtra ***II - Traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius, sertifikavimas ***II - Tarptautinių geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***II (diskusijų tęsinys)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo (05895/2/2006 — C6-0309/2006 — 2004/0047(COD)) - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006).

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (05893/5/2006 — C6-0310/2006 — 2004/0048(COD)) - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Gilles Savary (A6-0480/2006).

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tarptautinių geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (05892/1/2006 — C6-0311/2006 — 2004/0049(COD)) - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dirk Sterckx (A6-0479/2006).

Kalbėjo: Sepp Kusstatscher, Pedro Guerreiro, Gabriele Albertini, Gary Titley, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marie Anne Isler Béguin, Etelka Barsi-Pataky, Inés Ayala Sender, Nathalie Griesbeck, Jörg Leichtfried, Stanisław Jałowiecki, Justas Vincas Paleckis, Zsolt László Becsey, Vladimír Maňka, Luís Queiró, Dieter-Lebrecht Koch, Erna Hennicot-Schoepges ir Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.3, punktas 9.4 ir punktas 9.5 protokolo 18.01.2007.


12. Europos kelių eismo saugumo veiksmų programa. Vidurio laikotarpio ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos kelių eismo saugumo veiksmų programos vidurio laikotarpio ataskaitos (2006/2112(INI)) - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006).

Ewa Hedkvist Petersen pristatė pranešimą.

Kalbėjo Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Dieter-Lebrecht Koch PPE-DE frakcijos vardu, Gary Titley PSE frakcijos vardu, Arūnas Degutis ALDE frakcijos vardu, Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Zita Gurmai, Hannu Takkula, Janusz Wojciechowski, Renate Sommer ir Emanuel Jardim Fernandes.

PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Nathalie Griesbeck, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Leopold Józef Rutowicz, Justas Vincas Paleckis, Luís Queiró, Proinsias De Rossa, Jim Higgins ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.9 protokolo 18.01.2007.


13. AKR ir ES partnerystės susitarimo („Kotonu susitarimo“) keitimas *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Susitarimo, iš dalies keičiančio 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, sudarymo (06987/2006 - C6-0124/2006 - 2005/0071(AVC)) - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006).

José Ribeiro e Castro pateikė rekomendaciją.

Kalbėjo Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Marie-Arlette Carlotti PSE frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Jean-Claude Martinez ITS frakcijos vardu, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Pierre Schapira, Ana Maria Gomes, Kader Arif ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.2 protokolo 18.01.2007.


14. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 382.948/OJJE).


15. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.25 val.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika