Indiċi 
Minuti
PDF 196kWORD 179k
L-Erbgħa, 17 ta' Jannar 2007 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Programm tal-Presidenza Ġermaniża (dibattitu)
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti ta' qabel
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Ordni tas-seduta
 7.Piena tal-mewt lil staff mediku fil-Libja (dibattitu)
 8.Is-seba' rapport annwali dwar l-esportazzjoni ta' l-armi (dibattitu)
 9.L-iżvilupp tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità ***II - Iċ-ċertifikazzjoni ta' sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità ***II - Drittijiet u obbligi tal-passiġġiera internazzjonali bil-ferroviji ***II (dibattitu)
 10.Kompożizzjoni tal-kumitati (skadenza għat-tressiq ta' l-emendi)
 11.L-iżvilupp tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità ***II - Iċ-ċertifikazzjoni ta' sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità ***II - Drittijiet u obbligi tal-passiġġiera internazzjonali bil-ferroviji ***II (tkomplija tad-dibattitu)
 12.Programm ta' Azzjoni Ewropew għas-sikurezza fit-toroq - Reviżjoni ta' nofs iż-żmien (dibattitu)
 13.Konklużjoni tal-ftehima li temenda l-ftehima ta' sħubija bejn il-pajjiżi ta' l-ACP u l-KE u l-Istati Membri tagħha *** (dibattitu)
 14.Aġenda għas-seduta li jmiss
 15.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.35.

°
° ° °

Il-President irċieva modifika fl-aġenda li ser iressaq lill-Assemblea fit-15.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu ta’ Greenland, min-naħa l-oħra (COM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jdaħħal skema ta' kumpens għall-ispejjeż addizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd mill-Azores, minn Madeira, mill-Gżejjer Kanari u d-dipartimenti Franċiżi ta' Guiana u Réunion bejn l-2007 u l-2013 (COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

BUDG, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (Verżjoni kkodifikata) (COM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà ferrovjarja fil-Komunità (COM(2006)0784 - C6-0493/2006 - 2006/0272(COD))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja Komunitarja (COM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (COM(2006)0785 - C6-0473/2006 - 2006/0274(COD))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji ta' gwida għall-Politika ta' l-Impjiegi ta' l-Istati Membri (COM(2006)0815 - C6-0036/2007 - 2006/0271(CNS))

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

FEMM, ITRE, ECON

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2005/32/KE dwar it-twaqqif ta' qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 96/57/KE u Nru 2000/55/KE, rigward il-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (COM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/18/KE dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi mmodifikati ġenetikament, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0920 - C6-0031/2007 - 2006/0296(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem fir-rigward tal-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (COM(2006)0919 - C6-0030/2007 - 2006/0295(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1606/2002 dwar l-applikazzjoni ta' l-istandards tal-kontabilità internazzjonali fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (COM(2006)0918 - C6-0029/2007 - 2006/0298(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/83/KE li tikkonċerna l-assigurazzjoni diretta fuq il-ħajja, fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0917 - C6-0028/2007 - 2006/0299(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 dwar ikel u għalf ġenetikament modifikat fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (COM(2006)0912 - C6-0027/2007 - 2006/0307(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni ta' l-obbligi tat-trasparenza fir-rigward ta' l-informazzjoni dwar dawk li joħorġu t-titoli li jiġu aċċettati sabiex ikunu nnegozjati fuq suq regolat fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0909 - C6-0026/2007 - 2006/0282(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda Regolament (KE) Nru 396/2005 dwar il-livelli massimi ta' pestiċidi fl-ikel u l-għalf, jew fuq l-ikel u l-għalf, fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0908 - C6-0025/2007 - 2006/0294(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/43/KE dwar l-awditjar statutorju tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati, rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (COM(2006)0903 - C6-0024/2007 - 2006/0285(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/48/KE dwar il-bidu u s-segwitu tan-negozju ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu, rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (COM(2006)0902 - C6-0023/2007 - 2006/0284(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Direttiva 2005/60/KE dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0906 - C6-0022/2007 - 2006/0281(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/95/KE dwar ir-restrizzjoni ta' l-użu ta' ċerti sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku, fejn jidħlu l-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija mill-Kummissjoni (COM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2003/71/KE dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (COM(2006)0911 - C6-0020/2007 - 2006/0306(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/96/KE dwar l-iskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE), rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (COM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0910 - C6-0018/2007 - 2006/0305(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2005/68/KE dwar riassigurazzjoni, rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/6/KE dwar l-insider dealing u l-manipulazzjoni tas-swieq (abbuż tas-suq) fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0913 - C6-0016/2007 - 2006/0301(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen), fir-rigward ta' l-eżerċizzju ta' implimentazzjoni tas-setgħat konferiti lill-Kummissjoni (COM(2006)0904 - C6-0015/2007 - 2006/0279(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2002/87/KE dwar is-superviżjoni supplementari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi ta' assigurazzjoni u ditti ta' l-investiment f'konglomerat finanzjarju fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (COM(2006)0916 - C6-0014/2007 - 2006/0300(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (COM(2006)0852 - C6-0012/2007 - 2006/0278(COD))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 85/611/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (UCITS) fejn tidħol l-implimentazzjoni ta' poteri mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 92/49/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu ma assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni tal-ħajja fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/675/KEE li tistabbilixxi kumitat ta' l-assigurazzjonijiet u l-pensjonijiet tax-xogħol Ewropej, skond il-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0925 - C6-0008/2007 - 2006/0292(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/8/KE dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti bijoċidali, fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0923 - C6-0007/2007 - 2006/0288(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-preżentazzjoni ta' l-istatistika dwar l-akkwakoltura mill-Istati Membri (COM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD))

irreferut

responsabbli :

PECH

- Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Malażja dwar ċertu aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (COM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Proposal for a Council Regulation opening tariff quotas for imports into Bulgaria and Romania of raw cane sugar for supply to refineries in the marketing years 2006/2007, 2007/2008 and 2008/2009 (COM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS))

irreferut

responsabbli :

AGRI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Proposal for a Council Directive on pure-bred breeding animals of the bovine species (codified version) (COM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/49/KE dwar l-adegwatezza tal-kapital tal-kumpaniji ta' l-investiment u l-istituzzjonijiet tal-kreditu, fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0901 - C6-0001/2007 - 2006/0283(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON


3. Programm tal-Presidenza Ġermaniża (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Programm tal-Presidenza Ġermaniża

Il-President għamel diskors qasir tad-dħul.

Angela Merkel (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet dikjarazzjoni.

Tkellem José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-grupp IND/DEM, Andreas Mölzer f'isem il-grupp ITS, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Werner Langen, Hannes Swoboda, Silvana Koch-Mehrin, Gabriele Zimmer, Jens-Peter Bonde, Jean-Claude Martinez, Gianni De Michelis, Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Lena Ek, Bairbre de Brún, Bastiaan Belder, Maciej Marian Giertych, Íñigo Méndez de Vigo, Jan Marinus Wiersma, Alexander Alvaro, Georgios Karatzaferis, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Hannu Takkula, Guntars Krasts, Markus Ferber, Bernhard Rapkay, Andrew Duff, Margie Sudre, Jo Leinen, Hartmut Nassauer, Bernard Poignant, Marian-Jean Marinescu, Dariusz Rosati, Mathieu Grosch, Gunnar Hökmark, Antonio Tajani, Angela Merkel u José Manuel Barroso.

Id-dibattitu ngħalaq.


(Is-seduta li ġiet sospiża f'12.25, tkompliet fit-15.00)

IPPRESIEDA Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti ta' qabel

Il-minuti tas-seduti tal-15.01.2007 u tas-16.01.2007 ġew approvati.


5. Kompożizzjoni tal-Parlament

Ewa Hedkvist Petersen ippreżentat ir-riżenja tagħha bil-miktub bħala Membru tal-Parlament, b'effett mill-01.02.2007.

Skond l-Artikolu 4(1), tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, il-Parlament ħabbar dan il-post vakanti u informa l-Istati Membri interessati.


6. Ordni tas-seduta

Il-punt li jmiss kien l-ordni tas-seduta.

L-abbozz tal-minuti definittivi tas-seduti plenarji ta' Jannar I u II (PE 382.948/PDOJ) ġew distribwiti, u li għalih ġiet proposta l-modifika li ġejja (Artikolu 132 tar-Regoli tal-Proċedura):

Seduti tas-17.01.2007 u tat-18.01.2007

L-Erbgħa

- Talba tal-Kumitat ECON bil-għan li tipposponi l-mistoqsija orali ta' Pervenche Berès lill-Kummissjoni dwar it-tisħiħ tal-konverġenza tal-prattiki tal-kontroll fil-livell ta' l-UE (punt 28 tal-PDOJ) għal perjodu ta' seduta iktar tard, bil-ħsieb li tiddaħħal f'diskussjoni konġunta b'mistoqsija orali lill-Kunsill dwar l-istess suġġett.

Tkellem Pervenche Berès (President tal-Kumitat ECON), li għamel il-mistoqsija.

Il-Parlament approva din t-talba.

Il-Ħamis

- ma ġiet proposta l-ebda modifika

Seduti tal-31.01.2007 u ta' l-01.02.2007

- ma ġiet proposta l-ebda modifika

Hekk ġie stabbilit l-ordni tas-seduta.


7. Piena tal-mewt lil staff mediku fil-Libja (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Piena tal-mewt lil staff mediku fil-Libja

Günter Gloser (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Philip Dimitrov Dimitrov f'isem il-grupp PPE-DE, Evgeni Kirilov f'isem il-grupp PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, Atanas Paparizov, Alexander Lambsdorff, Mario Borghezio, Eoin Ryan, Kathalijne Maria Buitenweg, Simon Busuttil, Kristian Vigenin, Sarah Ludford, Hanna Foltyn-Kubicka, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marian Harkin, Simon Coveney, Ana Maria Gomes, Bogusław Sonik u Pierre Schapira.

IPPRESIEDA Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

Tkellmu: Miroslav Mikolášik, Günter Gloser u Jacques Barrot.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Vittorio Agnoletto, André Brie u Willy Meyer Pleite f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar il-priġunerija u l-proċess ġuridiku fil-Libja ta' ħames infermiera Bulgari u tabib Palestinjan fuq akkużi relatati mal-każ ta' l-HIV/AIDS fl-isptar tat-tfal f'Bengażi fl-1999 (B6-0024/2007);

- Kristian Vigenin, Georgi Bliznashki, Evgeni Kirilov, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mladen Petrov Chervenyakov, Atanas Paparizov, Jan Marinus Wiersma, Pasqualina Napoletano, Catherine Guy-Quint, Alexandra Dobolyi, Hannes Swoboda, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Pierre Schapira f'isem il-grupp PSE, dwar is-sentenza ta' kundanna għall-mewt mogħtija lill-istaff mediku fil-Libja (B6-0025/2007);

- Filiz Husmenova, Graham Watson, Adrian-Mihai Cioroianu, Stanimir Ilchev, Tchetin Kazak, Antonyia Parvanova u Frédérique Ries f'isem il-grupp ALDE, dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-priġunerija u l-proċess ġuridiku ta' ħames infermiera Bulgari u tabib Palestinjan fuq akkużi relatati mal-każ ta' l-HIV/AIDS fl-isptar tat-tfal f'Bengażi fl-1999 (B6-0026/2007);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli u Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN, dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-priġunerija u l-proċess ġuridiku ta' ħames infermiera Bulgari u tabib Palestinjan fuq akkużi relatati mal-każ ta' l-HIV/AIDS fl-isptar tat-tfal f'Bengażi fl-1999 (B6-0027/2007);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda u Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-priġunerija u l-proċess ġuridiku ta' ħames infermiera Bulgari u ta' tabib Palestinjan fuq akkużi relatati mal-każ ta' l-HIV/AIDS fl-isptar tat-tfal f'Bengażi fl-1999 (B6-0028/2007);

- Philip Dimitrov Dimitrov, Geoffrey Van Orden, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Simon Busuttil, Simon Coveney, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov u Stefan Sofianski f'isem il-grupp PPE-DE, dwar il-priġunerija u l-proċess ġuridiku ta' ħames infermiera Bulgari u ta' tabib Palestinjan fuq akkużi relatati mal-każ ta' l-HIV/AIDS fl-isptar tat-tfal f'Bengażi fl-1999 (B6-0029/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.7 tal- Minuti ta' 18.01.2007 .


8. Is-seba' rapport annwali dwar l-esportazzjoni ta' l-armi (dibattitu)

Rapport dwar is-Seba’ u t-Tmien Rapport Annwali tal-Kunsill skond id-Dispożizzjoni Operattiva 8 tal-Kodiċi ta’ Kondotta ta’ l-Unjoni Ewropea dwar l-esportazzjoni ta’ l-armi (2006/2068(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006)

Raül Romeva i Rueda ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Günter Gloser (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Karl von Wogau f'isem il-grupp PPE-DE, Ana Maria Gomes f'isem il-grupp PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-grupp ALDE, Liam Aylward f'isem il-grupp UEN, Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, Tobias Pflüger f'isem il-grupp GUE/NGL, Georgios Karatzaferis f'isem il-grupp IND/DEM, Günter Gloser, Geoffrey Van Orden, Panagiotis Beglitis, Marios Matsakis, Bart Staes, Jaromír Kohlíček, Gerard Batten u Luis Yañez-Barnuevo García.

IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

Tkellmu: Sarah Ludford, Richard Howitt, Marianne Mikko, Józef Pinior, Joel Hasse Ferreira, Proinsias De Rossa u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 tal- Minuti ta' 18.01.2007 .


9. L-iżvilupp tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità ***II - Iċ-ċertifikazzjoni ta' sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità ***II - Drittijiet u obbligi tal-passiġġiera internazzjonali bil-ferroviji ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/440/KEE dwar l-iżvilupp tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità u d-Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-allokazzjoni ta’ kapaċità ta’ infrastruttura tal-ferroviji u t-tqegħid ta’ miżata għall-użu ta’ l-infrastruttura tal-ferroviji (05895/2/2006 — C6-0309/2006 — 2004/0047(COD)) - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità (05893/5/2006 — C6-0310/2006 — 2004/0048(COD)) - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Gilles Savary (A6-0480/2006)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġiera internazzjonali bil-ferroviji (05892/1/2006 — C6-0311/2006 — 2004/0049(COD)) - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Dirk Sterckx (A6-0479/2006)

Georg Jarzembowski ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari (A6-0475/2006).

Gilles Savary ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari (A6-0480/2006).

Dirk Sterckx ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari (A6-0479/2006).

Tkellmu: Karin Roth (President fil-kariga tal-Kunsill), Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Elisabeth Jeggle f'isem il-grupp PPE-DE, u Bogusław Liberadzki f'isem il-grupp PSE.

IPPRESIEDA Mario MAURO
Viċi-President

Tkellmu: Josu Ortuondo Larrea f'isem il-grupp ALDE, Roberts Zīle f'isem il-grupp UEN, Michael Cramer f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Michael Henry Nattrass f'isem il-grupp IND/DEM, Luca Romagnoli f'isem il-grupp ITS, Jim Allister Membru mhux affiljat, Reinhard Rack, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Hélène Flautre, Jaromír Kohlíček, Johannes Blokland, Mathieu Grosch, Willi Piecyk, Paolo Costa u Karin Roth.

(Id-dibattitu twaqqaf f'dan il-punt. Dan ser jitkompla fid-21.00).


10. Kompożizzjoni tal-kumitati (skadenza għat-tressiq ta' l-emendi)

Il-President irċieva mingħand il-Konferenza tal-Presidenti, proposta għal deċiżjoni dwar il-kompożizzjoni tal-kumitati (B6-0031/2007).

Skadenza għat-tressiq ta' l-emendi: 18.01.2007 fid-09.30

Votazzjoni: 18.01.2007 f'nofsinhar.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

IPPRESIEDA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

11. L-iżvilupp tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità ***II - Iċ-ċertifikazzjoni ta' sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità ***II - Drittijiet u obbligi tal-passiġġiera internazzjonali bil-ferroviji ***II (tkomplija tad-dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/440/KEE dwar l-iżvilupp tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità u d-Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-allokazzjoni ta’ kapaċità ta’ infrastruttura tal-ferroviji u t-tqegħid ta’ miżata għall-użu ta’ l-infrastruttura tal-ferroviji (05895/2/2006 — C6-0309/2006 — 2004/0047(COD)) - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità (05893/5/2006 — C6-0310/2006 — 2004/0048(COD)) - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Gilles Savary (A6-0480/2006)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġiera internazzjonali bil-ferroviji (05892/1/2006 — C6-0311/2006 — 2004/0049(COD)) - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Dirk Sterckx (A6-0479/2006)

Tkellmu: Sepp Kusstatscher, Pedro Guerreiro, Gabriele Albertini, Gary Titley, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marie Anne Isler Béguin, Etelka Barsi-Pataky, Inés Ayala Sender, Nathalie Griesbeck, Jörg Leichtfried, Stanisław Jałowiecki, Justas Vincas Paleckis, Zsolt László Becsey, Vladimír Maňka, Luís Queiró, Dieter-Lebrecht Koch, Erna Hennicot-Schoepges u Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.3, punt 9.4 u punt 9.5 tal- Minuti ta' 18.01.2007 .


12. Programm ta' Azzjoni Ewropew għas-sikurezza fit-toroq - Reviżjoni ta' nofs iż-żmien (dibattitu)

Rapport dwar il-programm ta' azzjoni Ewropew għas-sikurezza fit-toroq - Reviżjoni ta' nofs iż-żmien (2006/2112(INI)) - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006)

Ewa Hedkvist Petersen ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Dieter-Lebrecht Koch f'isem il-grupp PPE-DE, Gary Titley f'isem il-grupp PSE, Arūnas Degutis f'isem il-grupp ALDE, Seán Ó Neachtain f'isem il-grupp UEN, Margrete Auken f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Kathy Sinnott f'isem il-grupp IND/DEM, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Zita Gurmai, Hannu Takkula, Janusz Wojciechowski, Renate Sommer u Emanuel Jardim Fernandes.

IPPRESIEDA Mechtild ROTHE
Viċi-President

Tkellmu: Nathalie Griesbeck, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Leopold Józef Rutowicz, Justas Vincas Paleckis, Luís Queiró, Proinsias De Rossa, Jim Higgins u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.9 tal- Minuti ta' 18.01.2007 .


13. Konklużjoni tal-ftehima li temenda l-ftehima ta' sħubija bejn il-pajjiżi ta' l-ACP u l-KE u l-Istati Membri tagħha *** (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konlużjoni tal-ftehima li temenda l-ftehima ta' sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' l-Istati ta' l-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000 (06987/2006 - C6-0124/2006 - 2005/0071(AVC)) - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006)

José Ribeiro e Castro ippreżenta r-rakkomandazzjoni.

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Marie-Arlette Carlotti f'isem il-grupp PSE, Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE, Jean-Claude Martinez f'isem il-grupp ITS, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Pierre Schapira, Ana Maria Gomes, Kader Arif u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.2 tal- Minuti ta' 18.01.2007 .


14. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 382.948/OJJE).


15. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.25.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza