Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2007 m. sausio 18 d. - Strasbūras

2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0830 - C6-0050/2007 – 2006/0267(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl valstybių narių atliekamo sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistemos dalį, patikrinimo (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0813 - C6-0049/2007 – 2006/0265(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1868/94, nustatantį bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą (COM(2006)0827 - C6-0046/2007 – 2006/0268(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir specialiąsias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (COM(2006)0822 - C6-0045/2007 – 2006/0269(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (COM(2006)0755 - C6-0044/2007 – 2006/0256(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalui pritraukti kapitalo pritraukimui (Nauja redakcija) (COM(2006)0760 - C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas perkelti DEC 01/2007 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2007)0026 - C6-0037/2007 – 2007/2012(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Suomijos Respublikos iniciatyva siekiant priimti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Tarybos aktą, patvirtinantį Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomas taisykles (16336/2006 - C6-0048/2007 – 2007/0802(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Suomijos Respublikos iniciatyva siekiant priimti Tarybos sprendimą, patikslinantį Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas (16333/2006 - C6-0047/2007 – 2007/0801(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

2) Parlamento narių:

2.1) pasiūlymai dėl rezoliucijų (113 straipsnis)

- Cristiana Muscardini ir Roberta Angelilli. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl psichinės ir fizinės modelių sveikatos (B6-0030/2007).

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

FEMM

Teisinė informacija - Privatumo politika