Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. januar 2007 - Strasbourg

5. Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende fælles holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Fælles holdning vedtaget af Rådet den 11. december 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD))
henvist til: korr.udv.: TRAN

- Rådets fælles holdning vedtaget af Rådet den 11. december 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD))
henvist til: korr.udv.: TRAN

- Fælles holdning vedtaget af Rådet den 11. december 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ("rammedirektiv") (09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD))
henvist til: korr.udv.: IMCO

- Fælles holdning fastlagt af Rådet den 4. december 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF (13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD))
henvist til: korr.udv.: IMCO

- Fælles holdning vedtaget af Rådet den 23. november 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD))
henvist til: korr.udv.: ENVI

Visse tekster forelå endnu ikke på bulgarsk og rumænsk, men Rådet havde forpligtet sig til at sende dem til Parlamentet så hurtigt som muligt.

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 19.01.2007.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik