Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2007. január 18., Csütörtök - Strasbourg

5. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az eljárási szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint a 1191/69/EGK és 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN

- A Tanács által 2006. december 11-én elfogadott közös álláspont a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN

- A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel („keretirányelv”) (09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: IMCO

- A Tanács által 2006. december 4-én elfogadott közös álláspont az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: IMCO

- A Tanács által 2006. november 23-án elfogadott közös álláspont az árvízi kockázatok felméréséről és kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

Egyes szövegek bolgár és román nyelven még nem állnak rendelkezésre, de a Tanács kötelezettséget vállalt, hogy azokat a lehető legrövidebb időn belül a Parlament rendelkezésére bocsátja.

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2007.01.19.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat