Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2007 m. sausio 18 d. - Strasbūras

5. Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija:

- 2006 m. gruodžio 11 d. priimta Tarybos bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir 1107/70 (13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN.

- 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN.

- 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos priimta Bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus („Pagrindų direktyva“) (09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD))
perduota atsakingam komitetui: IMCO.

- 2006 m. gruodžio 4 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinanti Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 76/211/EEB (13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD))
perduota atsakingam komitetui: IMCO.

- 2006 m. lapkričio 23 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI.

Kai kurių dokumentų bulgarų ir rumunų kalbomis dar nėra, tačiau Taryba įsipareigojo perduoti juos Parlamentui kaip įmanoma greičiau.

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2007 01 19.

Teisinė informacija - Privatumo politika