Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2007. gada 18. janvāris - Strasbūra

5. Padomes kopējo nostāju paziņošana

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 11. decembrī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 11. decembrī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Padomes 2006. gada 11. decembrī pieņemtā Kopējā nostāja nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai ("pamatdirektīva") (09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 4. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvu 75/106/EEK un Padomes Direktīvu 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK (13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Padomes 2006. gada 23. novembrī pieņemtā Kopējā nostāja nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par plūdu riska izvērtēšanu un pārvaldību (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Atsevišķi dokumenti joprojām nav pieejami bulgāru un rumāņu valodā, taču Padome apņemas tos nosūtīt Parlamentam pēc iespējas drīzāk.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 19.01.2007.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika