Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 18. januar 2007 - Strasbourg

5. Predložitev skupnih stališč Sveta

Predsednik je v skladu s členom 57(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednja skupna stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in vsakokratnim stališčem Komisije o:

- Skupno stališče Sveta z dne 11. decembra 2006 z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in 1107/70 (13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD))
posredovano pristojni: TRAN

- Skupno stališče Sveta z dne 11. decembra 2006 z namenom sprejetja Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD))
posredovano pristojni: TRAN

- Skupno stališče Sveta z dne 11. decembra 2006 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ("okvirna direktiva") (09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD))
posredovano pristojni: IMCO

- Skupno stališče Sveta z dne 4. decembra 2006 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov v zvezi z nazivnimi količinami predpakiranih proizvodov, razveljavitvi direktiv Sveta 75/106/EGS in 80/232/EGS ter spremembi Direktive Sveta 76/211/EGS (13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD))
posredovano pristojni: IMCO

- Skupno stališče Sveta z dne 23. novembra 2006 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD))
posredovano pristojni: ENVI

Določena besedila še niso na razpolago v bolgarščini in romunščini, vendar se je Svet obvezal, da jih bo Parlamentu posredoval v čim krajšem času.

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči naslednji dan, 19.1.2007.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov