Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2676(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0024/2007

Συζήτηση :

PV 17/01/2007 - 7
CRE 17/01/2007 - 7

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2007 - 9.7
CRE 18/01/2007 - 9.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0007

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2007 - Στρασβούργο

9.7. Kαταδίκη σε θάνατο ιατρικού προσωπικού στη Λιβύη (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0024/2007, B6-0025/2007, B6-0026/2007, B6-0027/2007, B6-0028/2007 και B6-0029/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0024/2007

(αντικαθιστά τις B6-0024/2007, B6-0025/2007, B6-0026/2007, B6-0027/2007, B6-0028/2007 και B6-0029/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Philip Dimitrov Dimitrov, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Stefan Sofianski, Geoffrey Van Orden, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Simon Busuttil και Simon Coveney, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Kristian Vigenin, Georgi Bliznashki, Evgeni Kirilov, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mladen Petrov Chervenyakov, Atanas Paparizov, Jan Marinus Wiersma, Pasqualina Napoletano, Catherine Guy-Quint, Alexandra Dobolyi, Hannes Swoboda, Elena Valenciano Martínez-Orozco και Pierre Schapira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Filiz Husmenova, Graham Watson, Adrian Mihai Cioroianu, Stanimir Ilchev, Tchetin Kazak, Antonyia Parvanova, Nedzhmi Ali, Christina Christova, Lydia Shouleva, Frédérique Ries και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Roberta Angelilli και Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir και Elly de Groen-Kouwenhoven, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, André Brie και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0007)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- ο Μάριος Ματσάκης παρουσιάζει προφορικές τροπολογίες επί των παραγράφων 2 και 8, οι οποίες κρατούνται·

- η Hélène Flautre παρουσιάζει προφορικές τροπολογίες επί των παραγράφων 6 και 12, οι οποίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου