Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 18. jaanuar 2007 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine komisjonide töö raames (arutelu)
 4.Lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatav õigus (ROOMA II) *** II (arutelu)
 5.Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Equitable Life Assurance Society kokkuvarisemise uurimiskomisjon (mandaadi pikendamine)
 8.Presidentuuri teadaanne
 9.Hääletused
  
9.1.Komisjonide koosseis
  
9.2.AKV-EÜ partnerluslepingu muutmine (Cotonou leping) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
9.3.Ühenduse raudteede arendamine ***II (hääletus)
  
9.4.Ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimine ***II (hääletus)
  
9.5.Rahvusvaheliste rongireisijate õigused ja kohustused ***II (hääletus)
  
9.6.Lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatav õigus (ROOMA II) ***II (hääletus)
  
9.7.Meditsiinipersonalile Liibüas mõistetud surmanuhtlus (hääletus)
  
9.8.Relvaekspordi seitsmes ja kaheksas aastaaruanne (hääletus)
  
9.9.Euroopa liiklusohutuse tegevusprogramm – vahekokkuvõte (hääletus)
  
9.10.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine komisjonide töö raames(hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 13.Parlamentaarse puutumatuse võtmise taotlus
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused
 15.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 16.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (172 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb)       
 
Protokoll (169 kb) Kohalolijate nimekiri (21 kb) Hääletustulemused (374 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1634 kb) 
 
Protokoll (192 kb) Kohalolijate nimekiri (66 kb) Hääletustulemused (165 kb) Nimelise hääletuse tulemused (497 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika