Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου
CRE

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 3 μ.μ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου