Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 31 януари 2007 г. - Брюксел

5. Състав на Парламента

Австрийските компетентни органи уведомяват за назначаването на Wolfgang Bulfon като член на Европейския парламент на мястото на Maria Berger, считано от 18.01.2007 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Wolfgang Bulfon заема своето място в Парламента и в неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност