Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 31. januar 2007 - Bruxelles

5. Parlamentets sammensætning

De kompetente østrigske myndigheder havde meddelt, at Wolfgang Bulfon var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Maria Berger med virkning fra den 18.01.2007.

Da hans mandat endnu ikke var prøvet, eller der ikke var truffet afgørelse om en indsigelse, deltog Wolfgang Bulfon i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, forudsat at han i forvejen havde undertegnet erklæringen om, at han ikke besad hverv, der var uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik