Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 31 januari 2007 - Bryssel

5. Parlamentets sammansättning

Behöriga österrikiska myndigheter hade meddelat att Wolfgang Bulfon utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Maria Berger med verkan från och med den 18.01.2007.

Eftersom Wolfgang Bulfons mandat, i enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen, ännu inte hade prövats och inget avgörande förelåg om en eventuell tvist, skulle Bulfon med fulla rättigheter utöva sitt mandat som ledamot av Europaparlamentet och delta i dess organ, förutsatt att han i förväg avgivit en skriftlig förklaring om att han inte innehar något ämbete som är oförenligt med mandatet som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy