Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 31 januari 2007 - Bryssel

6. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Talmannen tillkännagav att Renato Brunetta den 31.01.2007 hade lämnat in en begäran om att parlamentet skulle intervenera hos behöriga italienska myndigheter, för att fastställa denna ledamots parlamentariska immunitet vid ett rättsligt förfarande inför domstol i Trento.

I enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy