Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 31. januar 2007 - Bruxelles

8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene

1.1) følgende betænkninger:

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - PECH - Ordfører: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

- Betænkning om integrering af bæredygtighed i politikken for udviklingssamarbejde (2006/2246(INI)) - DEVE - Ordfører: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om godkendelse af opdelingsanordninger til beskyttelse af personerne i køretøjer mod bagageforskydning, leveret som ikke-originalt udstyr til køretøjer (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - INTA - Ordfører: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om godkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår førerens fremadrettede synsfelt (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - INTA - Ordfører: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

- Betænkning om virksomhedernes sociale ansvar: Et nyt partnerskab (2006/2133(INI)) - EMPL - Ordfører: Richard Howitt (A6-0471/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea (KOM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - ITRE - Ordfører: Giles Chichester (A6-0470/2006)

- Betænkning om oprettelse af Euro-Middelhavs-frihandelsområdet (2006/2173(INI)) - INTA - Ordfører: Kader Arif (A6-0468/2006)

- Betænkning om en europæisk frekvenspolitik (2006/2212(INI)) - ITRE - Ordfører: Fiona Hall (A6-0467/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald (KOM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD)) - ENVI - Ordfører: Caroline Jackson (A6-0466/2006)

- Betænkning om "Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet - En europæisk dimension i forebyggelsen af overvægt, fedme og kroniske sygdomme" (2006/2231(INI)) - ENVI - Ordfører: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

- Betænkning om en temastrategi for genanvendelse af affald (2006/2175(INI)) - ENVI - Ordfører: Johannes Blokland (A6-0438/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring og forlængelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 804/2004/EF af 21. april 2004 om et EU-handlingsprogram til fremme af aktioner til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser (Hercule II-programmet) (KOM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD)) - CONT - Ordfører: Herbert Bösch (A6-0002/2007).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik