Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 31 stycznia 2007 r. - Bruksela

8. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

- Sprawozdanie w sprawie uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w polityce współpracy na rzecz rozwoju (2006/2246(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdów (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty odnośnie do projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

- Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: nowe partnerstwo (2006/2133(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Richard Howitt (A6-0471/2006)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Republiką Korei (COM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Giles Chichester (A6-0470/2006)

- Sprawozdanie w sprawie utworzenia europejsko-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu (2006/2173(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Kader Arif (A6-0468/2006)

- Sprawozdanie W kierunku europejskiej polityki w zakresie widma radiowego” (2006/2212(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Fiona Hall (A6-0467/2006)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów (COM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Caroline Jackson (A6-0466/2006)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym” (2006/2231(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

- Sprawozdanie w sprawie strategii tematycznej dotyczącej recyklingu odpadów (2006/2175(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Johannes Blokland (A6-0438/2006)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej i przedłużającej okres obowiązywania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 804/2004/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającej wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program „Herkules II”) (COM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Herbert Bösch (A6-0002/2007)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności