Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 31. ledna 2007 - Brusel

9. Texty smluv dodané Radou

Rada předala ověřené kopie těchto dokumentů:

– Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci;

Dohoda mezi Evropským společenství a Norským královstvím o revizi výše finančního příspěvku Norska stanoveného v Dohodě mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o účasti Norska na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost;

Dohoda mezi Evropským společenstvím
a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé o spolupráci na civilním globálním
družicovém navigačním systému (GNSS)
.

Právní upozornění - Ochrana soukromí