Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 31 stycznia 2007 r. - Bruksela

9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei;

- Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie zmiany kwoty wkładu finansowego Norwegii przewidzianej w porozumieniu między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNIN);

- Umowa o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Maroka.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności