Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 31 januari 2007 - Bryssel

9. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Koreas regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete;

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om översyn av Norges ekonomiska bidrag enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om Norges deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN);

- Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy