Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 31 януари 2007 г. - Брюксел

10. Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на втората месечна сесия през м. септември и първата месечна сесия през м. октомври, са раздадени.

Правна информация - Политика за поверителност