Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 31 januari 2007 - Bryssel

10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som antagits av parlamentet under sammanträdesperioderna september II och oktober I hade delats ut.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy