Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 31 януари 2007 г. - Брюксел

11. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента::

1) писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

- Adriana Poli Bortone, за защитата на фармацевтите в европейския пазар (0006/2007);

- Oldřich Vlasák, за подхода към общите исторически събития (0007/2007);

- Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer и Bernat Joan i Marí, за преследването на бахайците в Иран (0008/2007);

- Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis и Linda McAvan, относно трансмастните киселини (0009/2007);

- Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronisław Geremek, Jo Leinen и Íñigo Méndez de Vigo, за съюз по външна политика, сигурност и отбрана (0010/2007);

- Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, Alexander Stubb и John Bowis, за борба с хомофобския тормоз (0011/2007);

- Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini и Daniel Cohn-Bendit, за всеобщ мораториум върху изпълненията на смъртни присъди с оглед пълното премахване на смъртното наказание (0012/2007).

Правна информация - Политика за поверителност