Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 31 stycznia 2007 r. - Bruksela

11. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty:

1) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Adriana Poli Bortone, w sprawie ochrony aptekarzy na rynku europejskim (0006/2007);

- Oldřich Vlasák, w sprawie podejścia do wspólnych wydarzeń historycznych (0007/2007);

- Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer i Bernat Joan i Marí, w sprawie prześladowania bahaitów w Iranie (0008/2007);

- Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis i Linda McAvan, w sprawie kwasów tłuszczowych trans (0009/2007);

- Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronisław Geremek, Jo Leinen i Íñigo Méndez de Vigo, w sprawie unii polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony (0010/2007);

- Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, Alexander Stubb i John Bowis, w sprawie zwalczania prześladowania wynikającego z homofobii (0011/2007);

- Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini i Daniel Cohn-Bendit, w sprawie kary śmierci: na rzecz powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci w celu całkowitego jej zniesienia (0012/2007).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności