Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 31 januari 2007 - Bryssel

12. Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

De skriftliga förklaringarna nr 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2006, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy