Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2502(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0032/2007

Разисквания :

PV 31/01/2007 - 14
PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 14
CRE 31/01/2007 - 15

Гласувания :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8

Приети текстове :

P6_TA(2007)0018

Протокол
Сряда, 31 януари 2007 г. - Брюксел

15. Мораториум върху смъртното наказание (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Мораториум върху смъртното наказание

Günter Gloser (действащ председател на Съвета) et Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказа се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Pasqualina Napoletano, от името на групата PSE, Marco Pannella, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, Koenraad Dillen, от името на групата ITS, Alessandro Battilocchio, независим член на ЕП, Simon Coveney, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Sarah Ludford, Kyriacos Triantaphyllides, Jim Allister, Carlo Casini, Ignasi Guardans Cambó, Bogusław Sonik, Justas Vincas Paleckis, Genowefa Grabowska, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Günter Gloser и Benita Ferrero-Waldner.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas и Mary Lou McDonald, от името на групата GUE/NGL , относно всеобщ мораториум върху смъртното наказание (B6-0032/2007)

- Martin Schulz, Pasqualina Napoletano и Elena Valenciano Martínez-Orozco, от името на групата PSE, относно инициативата за световен мораториум върху смъртното наказание (B6-0033/2007)

- Marco Pannella и Marco Cappato, от името на групата ALDE, относно инициативата за световен мораториум върху смъртното наказание (B6-0034/2007)

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Antonio Tajani, Simon Coveney и Piia-Noora Kauppi, от името на групата PPE-DE, относно инициативата в подкрепа на всеобщ мораториум върху смъртното наказание (B6-0035/2007)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Daniel Cohn-Bendit и Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, относно смъртното наказание (B6-0036/2007)

- Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli и Eoin Ryan, от името на групата UEN, относно инициативата за всеобщ мораториум върху смъртното наказание (B6-0037/2007)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 01.02.2007 г.

Правна информация - Политика за поверителност