Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 31 januari 2007 - Brussel

20. Bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten (2006/2231(INI)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

Frédérique Ries leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Markos Kyprianou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anna Hedh (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Philip Bushill-Matthews, namens de PPE-DE-Fractie, Linda McAvan, namens de PSE-Fractie, Mojca Drčar Murko, namens de ALDE-Fractie, Andrzej Tomasz Zapałowski, namens de UEN-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Hélène Goudin, namens de IND/DEM-Fractie, Jean-Claude Martinez, namens de ITS-Fractie, Renate Sommer, Anne Ferreira, Jan Tadeusz Masiel, Urszula Krupa, Pilar Ayuso, Zdzisław Zbigniew Podkański, Françoise Grossetête, Leopold Józef Rutowicz, Markos Kyprianou (lid van de Commissie) en Frédérique Ries voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Jean-Claude Martinez.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 01.02.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid