Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 31 stycznia 2007 r. - Bruksela

20. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
Pełne sprawozdanie

Na podstawie art. 144 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Zsolt László Becsey, Józef Pinior, Marco Pannella, Věra Flasarová, Dimitar Stoyanov, Jim Allister, Martin Dimitrov, Elizabeth Lynne, Bairbre de Brún, Jana Bobošíková, József Szájer, Yannick Vaugrenard, Ilda Figueiredo, Laima Liucija Andrikienė, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Marco Cappato, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marios Matsakis, Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj i Czesław Adam Siekierski.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności