Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2231(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0450/2006

Внесени текстове :

A6-0450/2006

Разисквания :

PV 31/01/2007 - 21
CRE 31/01/2007 - 21

Гласувания :

PV 01/02/2007 - 7.9
CRE 01/02/2007 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0019

Протокол
Сряда, 31 януари 2007 г. - Брюксел

21. Насърчаване на здравословното хранене и физическата активност (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно „Насърчаване на здравословното хранене и физическата активност: Европейско измерение за превенцията на наднорменото тегло, затлъстяването и хроничните заболявания" (2006/2231(INI)) - Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

Frédérique Ries представи доклада.

Изказа се Markos Kyprianou (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Hedh (докладчик по становището на комисията FEMM), Philip Bushill-Matthews, от името на групата PPE-DE, Linda McAvan, от името на групата PSE, Mojca Drčar Murko, от името на групата ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski, от името на групата UEN, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL, Hélène Goudin, от името на групата IND/DEM, Jean-Claude Martinez, от името на групата ITS, Renate Sommer, Anne Ferreira, Jan Tadeusz Masiel, Urszula Krupa, Pilar Ayuso, Zdzisław Zbigniew Podkański, Françoise Grossetête, Leopold Józef Rutowicz, Markos Kyprianou (член на Комисията) и Frédérique Ries, която направи лично изявление вследствие изявлението на Jean-Claude Martinez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 01.02.2007 г.

Правна информация - Политика за поверителност