Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2231(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0450/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0450/2006

Συζήτηση :

PV 31/01/2007 - 21
CRE 31/01/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.9
CRE 01/02/2007 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0019

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

21. Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων» (2006/2231(INI)) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

Η Frédérique Ries παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Hedh (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Philip Bushill-Matthews, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Mojca Drčar Murko, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Claude Martinez, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Renate Sommer, Anne Ferreira, Jan Tadeusz Masiel, Urszula Krupa, Pilar Ayuso, Zdzisław Zbigniew Podkański, Françoise Grossetête, Leopold Józef Rutowicz, Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής) και Frédérique Ries επί προσωπικού ζητήματος ύστερα από την παρέμβαση του Jean-Claude Martinez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.02.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου