Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2231(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0450/2006

Predkladané texty :

A6-0450/2006

Rozpravy :

PV 31/01/2007 - 21
CRE 31/01/2007 - 21

Hlasovanie :

PV 01/02/2007 - 7.9
CRE 01/02/2007 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0019

Zápisnica
Streda, 31. januára 2007 - Brusel

21. Podpora zdravej životosprávy a telesnej aktivity: Európska dimenzia pre prevenciu nadváhy, obezity a chronických chorôb (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Podpora zdravej životosprávy a telesnej aktivity: Európska dimenzia pre prevenciu nadváhy, obezity a chronických chorôb (2006/2231(INI)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Frédérique Ries (A6-0450/2006)

Frédérique Ries uviedla správu.

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anna Hedh (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE, Linda McAvan za skupinu PSE, Mojca Drčar Murko za skupinu ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez za skupinu ITS, Renate Sommer, Anne Ferreira, Jan Tadeusz Masiel, Urszula Krupa, Pilar Ayuso, Zdzisław Zbigniew Podkański, Françoise Grossetête, Leopold Józef Rutowicz, Markos Kyprianou (člen Komisie) a Frédérique Ries s osobným vyhlásením k vystúpeniu, ktoré predniesol Jean-Claude Martinez.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 01.02.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia