Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2014(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0405/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0405/2006

Συζήτηση :

PV 31/01/2007 - 22
CRE 31/01/2007 - 22

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0020

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

22. Προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα (συζήτηση)
CRE

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα (2006/2014(INI)) - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0405/2006)

Η Diana Wallis παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marek Aleksander Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Tadeusz Zwiefka, Andrzej Jan Szejna και Janusz Wojciechowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.02.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου