Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2135(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0416/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0416/2006

Συζήτηση :

PV 31/01/2007 - 23
CRE 31/01/2007 - 23

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.11
CRE 01/02/2007 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0021

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

23. Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση (2006/2135(INI)) - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

Η Věra Flasarová παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Zita Pleštinská.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.02.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου