Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2135(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0416/2006

Predkladané texty :

A6-0416/2006

Rozpravy :

PV 31/01/2007 - 23
CRE 31/01/2007 - 23

Hlasovanie :

PV 01/02/2007 - 7.11
CRE 01/02/2007 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0021

Zápisnica
Streda, 31. januára 2007 - Brusel

23. Diskriminácia mladých žien a dievčat v oblasti vzdelávania (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Diskriminácia mladých žien a dievčat v oblasti vzdelávania (2006/2135(INI)) - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví. Spravodajkyňa Věra Flasarová (A6-0416/2006)

Věra Flasarová uviedla správu.

V rozprave vystúpil Ján Figeľ (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Edit Bauer za skupinu PPE-DE, Teresa Riera Madurell za skupinu PSE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Zita Pleštinská.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 01.02.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia