Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0156(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0477/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0477/2006

Συζήτηση :

PV 31/01/2007 - 25
CRE 31/01/2007 - 25

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0017

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

25. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Σταύρος Αρναουτάκης (A6-0477/2006)

Παρεμβαίνει ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Σταύρος Αρναουτάκης παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.02.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου