Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 31 януари 2007 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Тържествено заседание - Румъния
 3.Декларация на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Искане за защита на парламентарен имунитет
 7.Назначения в комисиите (предложения на Председателския съвет)
 8.Внесени документи
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента
 11.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 12.Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)
 13.Дневен ред
 14.Приветствие с добре дошли
 15.Мораториум върху смъртното наказание (разискване)
 16.Изменение на климата (разискване)
 17.Време за гласуване
  17.1.Назаначения в парламентарните комисии (гласуване)
 18.Изменение на климата (продължeние на разискването)
 19.Споразумение за регистрация на пътници - СУИФТ
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Насърчаване на здравословното хранене и физическата активност (разискване)
 22.Давностни срокове при трансгранични спорове, свързани с телесни повреди и злополуки с летален изход (разискване)
 23.Дискриминацията на млади жени и момичета в сферата на образованието (разискване)
 24.Отношенията между ЕС и тихоокеанските острови — Стратегия за засилено партньорство (разискване)
 25.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Габон * (разискване)
 26.Включване на устойчивостта в политиките на сътрудничество за развитието (разискване)
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (146 kb) Присъствен списък (62 kb)    
 
Протокол (103 kb) Присъствен списък (23 kb) Приложение 1 (256 kb) 
 
Протокол (188 kb) Присъствен списък (75 kb) Приложение 1 (116 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност