Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 31. januar 2007 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Højtideligt møde - Rumænien
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 7.Udnævnelser i udvalgene (Formandskonferencens forslag)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 10.Suites données aux positions et résolutions du Parlement
 11.Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)
 12.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 13.Dagsorden
 14.Velkomstord
 15.Moratorium for dødsstraf (forhandling)
 16.Klimaændringer (forhandling)
 17.Afstemningstid
  
17.1.Udnævnelser i udvalgene (afstemning)
 18.Klimaændringer (fortsat forhandling)
 19.Ny PNR-aftale - SWIFT (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet (forhandling)
 22.Forældelsesfrister i forbindelse med personskader og dødsulykker (forhandling)
 23.Uddannelsesmæssig forskelsbehandling af unge kvinder og piger (forhandling)
 24.EU's forbindelser med Stillehavsøerne (forhandling)
 25.Fiskeripartnerskabsaftale EF/Gabon * (forhandling)
 26.Bæredygtighed i udviklingssamarbejdet (forhandling)
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (133 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb)    
 
Protokol (119 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) Bilag 1 (252 kb) 
 
Protokol (171 kb) Tilstedeværelsesliste (68 kb) Bilag 1 (107 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik