Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Πανηγυρική συνεδρίαση - Roumanie
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 7.Ορισμοί στις επιτροπές (πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων)
 8.Κατάθεση εγγράφωv
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 12.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 13.Ημερήσια διάταξη
 14.Υποδοχή
 15.Δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή (συζήτηση)
 16.Αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  
17.1.Ορισμοί στις κοινοβουλευτικές επιτροπές (ψηφοφορία)
 18.Αλλαγή του κλίματος (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Νέα συμφωνία "PNR" - SWIFT (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων (συζήτηση)
 22.Προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα (συζήτηση)
 23.Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση (συζήτηση)
 24.Οι σχέσεις της ΕΕ με τις Νήσους του Ειρηνικού - Στρατηγική για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση (συζήτηση)
 25.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν * (συζήτηση)
 26.Ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας (συζήτηση)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (149 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (100 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Παράρτημα 1 (238 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (196 kb) Κατάσταση παρόντων (76 kb) Παράρτημα 1 (124 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου